FUNGICID REZISZTENCIA A GABONAKUTATÓ KFT. KÍSÉRLETI PARCELLÁIRÓL SZÁRMAZÓ KALÁSZMINTÁKRÓL IZOLÁLT FONALAS GOMBÁK KÖZÖTT Agrártudományi

31 OTDK, Agrártudományi Szekció, Élelmiszertudomány I. Tagozat.

FUNGICID REZISZTENCIA A GABONAKUTATÓ KFT. KÍSÉRLETI PARCELLÁIRÓL SZÁRMAZÓ KALÁSZMINTÁKRÓL IZOLÁLT FONALAS GOMBÁK KÖZÖTT


Helyezés: 2

Hallgató: Sipos Diána Mária
Szak: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Kar: Mérnöki Kar

Témavazető: Dr. Krisch Judit - egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar


A mai intenzív mezőgazdaság feltételei a nagy termés elérése mellett a kórokozóknak is kedveznek, így igen nagy a jelentőségük a növényvédő szereknek. Mindeközben a mikroorganizmusok egyre ellenállóbbá válnak. Célunk az volt, hogy olyan gombákat izoláljunk a Gabonakutató Kft. kísérleti parcelláiról származó búzákról, amelyek rezisztensek az Eminent 125 SL és a Prosaro fungicidek hatóanyagaira (tetrakonazol, protikonazol és tebukonazol), illetve akár hasznosítani is képesek azokat.

Huszonhárom gombát sikerült izolálni (tizenkettő a fungiciddel kezeltmintákról származott, tizenegy a kontroll csoportról). Majdnem az összes izolátum rezisztens volt az Eminentre, míg a Prosaroval szemben csak hat izolátum mutatott rezisztenciát (ezek mindegyike Zygomycota gomba volt). A Fusarium- és aPenicillium fajok érzékenyen reagáltak a Prosarora. Vizsgálatunk soránmegállapítottuk, hogy az Eminentet kilenc gomba képes megfelelő körülményekközött szénforrásként hasznosítani, míg a Prosaro esetében ez nem fordult elő.