E-learning oktatási módszer hallgatói megítélése a felsőoktatásban Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

31 OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, A felsőoktatás pedagógiája Tagozat.

E-learning oktatási módszer hallgatói megítélése a felsőoktatásban


Hallgató: Illés Mónika
Szak: műszaki menedzser, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Dunaújvárosi Főiskola, Kar: \N

Témavazető: Varga Anita - főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola \N


Napjainkban a teljesebb foglalkoztatás megteremtéséhez és fenntartásához megfelelő minőségű, folyamatosan megújulni képes emberi erőforrásra van szükség. A tanulás nem maradhat a gyermek- és ifjúkor kiváltsága, egész életünket végig kell kísérje és segítenie szükséges abban, hogy újabb felhasználó tudáselemekre tegyünk szert, aktuális ismereteket szerezzünk a világról. Ezen igényt az e-learning, avagy elektronikus tanulás módszerével igyekeznek kielégíteni.
Az elmúlt évtized folyamán hazánk több felsőoktatási intézményében elfogadtatták és a kötelező oktatási szintekbe beépítették ezt az új, alternatív oktatási módszert, ugyanis felismerték, hogy használata az egyetemi-főiskolai oktatási programok keretében stratégiai jelentőségű, az oktatási-képzési piacon fontos előnyszerzési tényező lehet.
Dolgozatomban a Dunaújvárosi Főiskolán 2011-ben még ismeretlennek számító e-learninget, mint a hagyományos oktatás egy lehetséges alternatíváját mutatom be az érintettek (hallgatók, oktatók) megítéléseit figyelembe véve, s azt vizsgálom, hogy milyen megoldásokat kínálhatna az oktatás fejlesztésére, képes lenne-e nagyobb hatékonyságot nyújtani az intézményben? Alapvető célom rámutatni arra, hogy az e-learning alkalmazásával a hagyományos oktatás problémái kiküszöbölhetőek lennének mindamellett, hogy az információs társadalom és gazdaság tudásigényét kielégítené.