Energianövények égetése által kibocsátott légszennyező anyagok leválasztása villamos kisülések segítségével Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21A_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

Energianövények égetése által kibocsátott légszennyező anyagok leválasztása villamos kisülések segítségével


Hallgató: Prohászka Tivadar
Szak: Gépészmérnöki, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Dunaújvárosi Főiskola, Kar: \N

Témavazetők: Dr. Horváth Miklós - főiskolai docens, Dunaújvárosi Főiskola \N ,
Dr. Kiss Endre - főiskolai tanár, Dunaújvárosi Főiskola \N


Napjainkban egyre több helyen alkalmaznak energianövényeket akár erőművekben is, ezzel helyettesítve a fosszilis tüzelőanyagokat. Sajnos az energianövényekben is előfordulhat például kén és klór, elégetésük során még nitrogén oxidok is keletkezhetnek. A dolgozatban megvizsgáltuk, hogy bizonyos energianövények, pl. energiafűz, bambusz, stb. elégetésekor milyen gázok keletkeznek, milyen vegyületeik kerülnek a hamuba, valamint a keletkező gázok lebontásának lehetőségeit villamos kisülésekkel és egyéb módszerekkel. Eredményeink azt mutatják, hogy az energianövényekben is van kén és klór, és égetésük során akár 190 ppm kéndioxid és néhány ppm klór is megjelenik a füstgázban. Gyors villamos kisülésekkel mind a szilárd szennyeződések, mind a kén és nitrogénoxidok eltávolíthatók a füstgázokból. A klór eltávolítására kémiai módszerek sikerrel alkalmazhatók.