A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Vállalati gazdaságtan II. Tagozat.

A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon


Hallgató: Fűr Klaudia
Szak: gazdálkodási és menedzsment, Képzés típusa: ba, Intézmény: Kodolányi János Főiskola, Kar: \N

Témavazető: Dr. Bencsik Andrea - f. tanár, Kodolányi János Főiskola \N


Dolgozatom a mikro-, kis- és középvállalkozások magyarországi helyzetéről szól. Fő célom, hogy bebizonyítsam a KKV-k stratégiai jelentőséggel bírnak hazánkban, mégis nehéz helyzetben vannak. A KKV szektor a legversenyképesebb az Európai Unióban. Ezekben a vállalkozásokban rengeteg lehetőség rejlik, ezek a cégek a legtermelékenyebbek, valamint a foglalkoztatottak közel háromnegyede KKV-nál dolgozik.

Elmondható, hogy a KKV-k nehéz helyzetben vannak hazánkban. Kevés támogatás áll rendelkezésükre, és a támogatások összege is alacsonynak mondható. A gazdasági környezet nem elég KKV barát, a cégek adó- és járulékterhei, valamint adminisztrációs kötelezettségei nagyon magasak, emiatt bevételeik sem érik el a kívánt szintet. A cégek hitelállománya magas, ezért körbetartozások alakulnak ki, ami egyre inkább megnehezíti a működést.

A vezetők is sokat tehetnek cégük sikeres működéséért. Egy megfelelően átgondolt és kialakított stratégia, valamint egy motiváló és jól kommunikálható jövőkép alapvető fontosságúak minden vállalat számára.

A magyar gazdaság fő mozgatórugói nem a hazánkba települt multinacionális cégek, hanem a KKV-k, ezért kiemelt figyelmet kell szentelni ezeknek a vállalatoknak.