Hitelválság Magyarországon Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Gazdaságpolitika Tagozat.

Hitelválság Magyarországon


Hallgatók: Molnár József
Szak: Gazdálkodási és menedzsment, Képzés típusa: ba, Intézmény: Szent István Egyetem, Kar: Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar,
Molnár Dániel
Szak: Gazdálkodási és menedzsment, Képzés típusa: ba, Intézmény: Szent István Egyetem, Kar: Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

Témavazető: Győri Erika - tanársegéd, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar


Dolgozatunkban a Magyarországon kialakult hitelválságot térképezzük fel.

Átfogó képet adunk a válság kialakulásáról, felfutásáról, illetve következményeiről.

Többek között kitérünk arra, hogy milyen devizanemekben történtek a hitelfelvételek, és azok árfolyamváltozásai hogyan alakultak.

Mindemellett az alábbi kérdésekre is keressük a választ:

Igaz-e az a feltevés, hogy az ügyfelek döntöttek rosszul a hitelfelvételek során? Tudniuk kellett volna az esetleges árfolyamváltozásokról?

Igaz-e, hogy a kialakult helyzetet a piac tudná korrigálni önmagától?

Szükséges-e az állam beavatkozása?

A Forint-alapú hitel háttérbe szorulásának van-e oka, ha van, akkor ki/mi az?

Megfelelőek voltak-e a kormány addigi intézkedései a kialakult helyzet kezelésére?

Hamarabb kellett volna beavatkoznia az államnak, ha igen, akkor mivel és ez megtörtént-e?

A kérdések részletes boncolgatása után megnézzük, hogy mit tehettek volna és mit tettek az érintett gazdasági szereplők a válság elkerülése illetve enyhítése érdekében. Zárszóként pedig saját megoldási javaslatokat fogalmazunk meg a bajbajutott devizaadósok megsegítésére.