Térbeli gördülési problémák vizsgálata Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 18A_Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerkezetek Tagozat.

Térbeli gördülési problémák vizsgálata


Helyezés: 1

Hallgató: Antali Máté
Szak: Gépészeti Modellezés, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Stépán Gábor - egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


A gépészmérnöki szerkezetek területén sokszor megjelenő probléma a testek egymáson való gördülése. Gondolhatunk akár a különféle kerekekre, de például a csapágyak gördülő elemei és egyes mozgástovábbító elemek is ide tartoznak.

A gördülés kísérleti vizsgálata azt mutatja, hogy bonyolult módon kapcsolódik össze a merev testszerű mozgás és a deformáció. Azonban már a legegyszerűbb modell, az egy pontos érintkezés két merev test között sem egyszerű, lezárt probléma. A síkbeli eset még viszonylag egyszerű kezelni, azonban amikor a gördülés térbeli, nem várt matematikai és dinamikai nehézségek jelentkeznek.

A dolgozatban a térbeli gördülések kezelésének néhány mechanikai módszerét vesszük végig, közben párhuzamosan egy egyszerű iskolapéldán, a forgó asztalon gördülő gömb példáján alkalmazzuk őket.

Először a gördülés leírásának topológiai és kinematikai viszonyaival foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy a mozgás szabadsági fokai hogyan változnak meg a gördülési feltétel bevezetésével, valamint milyen matematikai leírással kezelhető a mozgás kényelmesen ez a speciális anholonom rendszer.

Majd a gördülés dinamikai tulajdonságaival foglalkozunk. A mozgásegyenletek felírására a Routh-Voss, és Appell-egyenletek mellett a Kozlov-féle variációs-axiomatikus módszert (vaconomic equation) is alkalmazzuk, rávilágítva a módszerek korlátaira.

Végül arra keresünk megoldásokat, milyen elemekkel kell kibővíteni a modellt, hogy alkalmassá váljon a nemideális gördülés viszonyainak kifejezésére is, gondolva itt elsősorban a disszipatív jelenségekre.