Irodakomplexum energiafelhasználásnak vizsgálata Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 6B_Építés és épületszerkezet Tagozat.

Irodakomplexum energiafelhasználásnak vizsgálata


Helyezés: 2

Hallgató: Horváth Miklós
Szak: Energetikai mérnöki alapszak, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazetők: Dr. Szánthó Zoltán - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ,
Csöppenszky Gábor - vezető tervező, \N \N Duoplan Kft.


Dolgozatomban az új irodaépületek passzív energia-megtakarítás lehetőségeit vizsgáltam, amelyekkel plusz energia-befektetés nélkül lehet csökkenteni a fűtési-hűtési energiaigényeket. Passzív módszerek szempontjából fontos tényező az épület tájolása, az épületszerkezetek hőátbocsátási tényezője és az üvegezés hőfizikai tulajdonságai.

A tájolás optimalizálásával lehetőség van kisebb teljesítményű hűtőberendezés beépítésére, vagy nagyobb rendszer esetén egy hűtőgép-egység elhagyására, így beruházási költség és üzemelési költségcsökkentés érhető el. Fontos azonban az épület épített környezetét is figyelembe venni, mivel így lehetőség van az üvegfelületek optimális elrendezésére, amely azt foglalja magába, hogy a nagyméretű üvegszerkezetek a nyári szoláris hőnyereség minimalizálásának érdekében, észak-déli tájolásúak legyenek. Meggondolt, előrelátó tervezéssel tehát lehetőség van olyan kompromisszumos megoldást találni, amelyben a megrendelő igényei sem sérülnek és az épület hűtési energiafelhasználása is csökken.

A hőszigetelés vastagságának vizsgálata során az optimális szigetelésvastagságot több kamatláb és áramdíj-növekmény érték mellett is meghatároztam. A kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy gazdaságilag nem éri meg a minimum követelményeket kielégítő 8 cm-nél vastagabb szigetelést feltenni, mivel a 15 éves fajlagos üzemelési költségmegtakarítás kisebb mértékben emelkedik, mint a fajlagos beruházási költség többlet. Azonban a jelenlegi energiafogyasztás mellett ezt nem lehet optimálisnak tekinteni, mivel a jövőbe mutató tendencia az, hogy az emberiség érdeke csökkenteni a fosszilis energia felhasználást és a légkörbe kiáramló CO2 mennyiségét. Úgy gondolom, hogy a mérnöknek az egyik feladata az, hogy a tervezett épületeknél az energiafelhasználást lehetőségeihez mérten racionálisan csökkentse.

A tanulmányomból kiderül, hogy a jó hőszigetelő ablak beépítése igen fontos szempont. Munkám során az is kiderült, hogy ebben az esetben sem elegendő csak a gazdasági szempontokat figyelembe venni. A feladat sokkal bonyolultabb. Ebben az esetben is elsődlegesen figyelembe kell venni az energiafelhasználási optimumot. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy az egész létesítményt egy rendszernek tekintjük és arra törekszünk, hogy a rendszer elemei hatékonyan és jövőbe mutatóan támogassák az energia racionalizálási törekvéseinket.