A sándorfalvi beruházásokkal (2006-2011) kapcsolatos lakossági elégedettség vizsgálata Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Területfejlesztés I. Tagozat.

A sándorfalvi beruházásokkal (2006-2011) kapcsolatos lakossági elégedettség vizsgálata


Hallgató: Schmidt Alexandra
Szak: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Kar: Mérnöki Kar

Témavazető: Dr. Zsótér Brigitta - főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar


Sándorfalván 2006-2011 közötti időszakban rengeteg infrastrukturális beruházás ment végbe az Európai Uniós támogatások igénybevételével az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretein belül. Kutatásom Sándorfalva népesség számának alakulása és a beruházások közötti kapcsolatok, valamint a népesség életszínvonalában bekövetkező változások mérésére irányult. Azt vizsgáltam, hogy a lakosok életszínvonalában bekövetkezett-e valamiféle változás a beruházásoknak köszönhetően, illetve a beruházások befolyásolják-e a településen a migrációt, gyermekvállalási hajlandóságot. A kutatás eredményeként elmondható, hogy Sándorfalva a várossá nyilvánítást követően, és a beruházások hatására sem tudta megteremteni a városias lét feltételeit, illetve a gazdasági fejlődés sem segítette elő a társadalmi mobilitást, és nincs befolyással a termékenységre sem. Ennek számos oka a kutatásomban szerepel, mint például a munkahely hiánya, a rengeteg italbolt jelenléte, a kikapcsolódási lehetőségek számának számos korlátozottsága és a közlekedés valamint az egészségügyi ellátás hiányosságai.