Finomrész hatása az öntömörödő beton mechanikai és egyébb tulajdonságaira Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 3E_Anyagtudomány, anyagvizsgálat Tagozat.

Finomrész hatása az öntömörödő beton mechanikai és egyébb tulajdonságaira


Helyezés: 2

Hallgató: Sik Gergely Attila
Szak: Építőmérnöki szak - Geotechnika szakirány, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Építőmérnöki Kar

Témavazető: Salem G. Nehme - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar


Manapság a jobb minőségű betonok iránt állandó a kereslet, ahogy a vasbeton építmények esztétikus megjelenésére irányuló igény is megnövekedett. Az utóbbi évtizedben a beton költségtakarékos és sokoldalúan alkalmazott építőanyaggá vált az új betonozási eljárások gyors fejlődésének köszönhetően. Az öntömörödő beton előregyártó üzemekben történő felhasználása jelentős méreteket ölt az építőiparban, hiszen itt adottak a lehetőségek a pontos és ellenőrzött adagolásra. Ezekben az üzemekben elsősorban feszített szerkezeteket hoznak létre, melyek gyártása során az egyik leglényegesebb követelmény a magas korai szilárdság, ezáltal a termelés gazdaságossá és gyorsabbá válik a kizsaluzási idő csökkenésével párhuzamosan.

Kutatásom keretében ezért, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a ma már egyre közkedveltebbé váló öntömörödő betonok mechanikai és egyéb tulajdonságait milyen módón, illetve milyen mértékben befolyásolja a finomrész-tartalom változtatása. A dolgozat célja ennek a kérdéskörnek a tisztázása, s a kapott eredmények összevetése különös tekintettel a nyomószilárdsági, a vízzárósági, s a fagyállósági tulajdonságokra. A cél érdekében 12 – egymástól eltérő és egyedi – beton receptúra került kialakításra, figyelembe véve a finomrész mennyiségének és arányának folyamatos növelését, melyhez mészkőliszt és metakaolin került felhasználásra. A receptúrák kiszámolása során alapvető koncepció volt a – finom frakció mennyiségi módosításán túl – víz-cement tényező változtatása is.

A betonkeverést követően a próbatesteket 7 napig vízben tároltam. A beton nyomószilárdságára vonatkozó vizsgálatokat 2, 7, és 28 napos korú próbatesteken végeztem el, mindegyikhez külön-külön 3-3 db-ot felhasználva. Ez alapján megállapítható, hogy az egyes változók (kiegészítő adalékanyag, cementtartalom, víz-cement tényező és a finomrész-tartalom) hogyan befolyásolják az öntömörödő beton nyomószilárdságát, vízzáróságát és fagyállóságát.

A vízzárósági és fagyállósági vizsgálatokhoz 28 napos korú próbakockákat használtam fel, ezáltal az eredmények megfelelő pontossággal kerülhetnek összehasonlításra.

A dolgozatomban részletesen bemutatom a Tudományos Diákköri Munka keretében elvégzett vizsgálatokat, a kísérletekből kapott eredményeket, és azok összehasonlító elemzését.