A sióagárdi gyökérmezős szennyvíztisztító telep állapotfelmérése és a fejlesztés lehetőségei Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21D_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

A sióagárdi gyökérmezős szennyvíztisztító telep állapotfelmérése és a fejlesztés lehetőségei


Helyezés: 2

Hallgató: Lambert Anna
Szak: Környezetmérnök, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Témavazető: Dr. Szilágyi Ferenc - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar


A csatornázás és szennyvízkezelés kiterjesztésével a 2000 lakos egyenérték alatti településeknek is gondoskodniuk kell a keletkező szennyvíz tisztításáról. Kistelepülések lévén azonban, ezek a falvak kiszorulnak a támogatások köréből, ezért drága regionális, és intenzív rendszerek helyett ajánlott a természet-közeli szennyvíztisztítási módszerek alkalmazása.

Sióagárdon függőleges átfolyású gyökérmezős rendszer működik, mely három párhuzamosan kapcsolt szűrőágyból áll, továbbá egy előülepítővel és egy fertőtlenítő medencével egészül ki. A dolgozat célja e telep működésének feltárása, hatékonyságának vizsgálata és azonnali és hosszú távú javaslatokkal segíteni a feltárt problémák megszűntetését.

A havi rendszerességgel végzett saját helyszíni és laboratóriumi mérések alapján a telep működésének változása nyomon követhető. A műtárgyanként és szűrőmezőnként is elvégzett mintavételezésnek köszönhetően részleteiben vizsgálható a szennyvíztisztító telep működése. Saját eredményeket és az illetékes felügyelőség adatai segítségével, hosszú távon megfigyelhetőek a komponensek, a technológián való végigvonulások, és az eltávolítási hatásfokuk szempontjából.

Az eredmények és következtetések szerint az előülepítő hatásfoka túl alacsony, nem képes a szűrőmezőre bocsáthatóság feltételeit tartani. Ennek oka a felszínen is megjelenő iszap, melynek eltávolítása nem kellő volumenű, valamint a szennyvíz szakaszos, nagy sebességű feladása. Az elosztó rendszer a nagy töménységű szennyvíz, és a töltet anyag dréncsövekbe jutásának köszönhetően eltömődött. A szűrőmezők fajlagosan túlterheltek, mert csak a szűrőmezők felét építették meg. A teljes kapacitásra a szűrőmezők nem épültek ki. Továbbá a szűrőágyak a tervektől eltérő töltettel és elosztórendszerrel épültek meg. A teljes szennyvíztisztító telep működésének helyreállításához a bővítési terv megvalósítása szükséges.

Az előkezelést csepegtetőtesttel kell kiegészíteni a megfelelő eltávolítás érdekében. Elengedhetetlen három függőleges átfolyású szűrőmező megépítése, melyek után kapcsolnánk a jelenlegieket, így lényegében vízszintes átfolyású utótisztító jönne létre. A további, vízszintes átfolyású szűrőágyak megépítése után, a jelenlegi szűrőmezők elosztórendszerét kell a terveknek megfelelően helyreállítani. A műtárgyak soros és párhuzamos kapcsolásának kialakításával, esetlegesen recirkulációval, jól működő hibrid rendszer hozható létre.