Budapesti villamoshálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 14A_Közlekedésépítés, közlekedésüzem Tagozat.

Budapesti villamoshálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata


Hallgató: Háznagy Andor Gellért
Szak: Építőmérnök szak, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Építőmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Schuchmann Gábor - Egyetemi docens , Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar


Budapesten a villamosközlekedésnek jelentős hagyománya van. Az elkövetkezendő évek során azonban a város villamos közlekedése a megfelelő fenntartás hiányában krízishelyzetbe kerülhet az elöregedő járművek és a karbantartatlan hálózat miatt. Ennek következtében Budapesten elkerülhetetlen a villamos-pályák felújítása, az elöregedett járművek cseréje. Ezeket a rekonstrukciókat érdemes úgy elvégezni, hogy a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá a nagyvárosi problémaként megjelenő fokozott gépjárműhasználat csökkentéséhez.

TDK dolgozatomban ezt a célt szem előtt tartva vizsgáltam, hogy hogyan lehetne a jelenlegi hálózat kisebb átalakításával nagyobb kihasználtságot és magasabb szolgáltatási szintvonalat elérni.

A vizsgálat során a városrész közlekedésének minél alaposabb megismerésére és pontos felmérésére törekedtem. Vizsgáltam a felszíni kötött pályás közlekedési eszközökön kívül a nagyobb csomópontokat, a fontosabb átszállási helyeket, a közösségi közlekedés jelenlegi kialakításából adódó problémákat. Ezek közül is külön figyelmet fordítottam az átszállások gyakoriságának, és a nem megfelelő közlekedési móddal kiszolgált területek problémáinak vizsgálatára.

Helyszíni bejárás mellett történeti kutatással, a jelenleg érvényes fejlesztési tervek tanulmányozásával és kérdőív segítségével igyekeztem a jelenlegi és a múltbéli helyzetet, a fejlesztés jelenlegi irányát felmérni. Így a múltbéli hálózatváltoztatásokat és azok jelenre gyakorolt hatásait egyértelműen értékelni tudtam, tiszta képet kapva így a terület közösségi közlekedésének jelenlegi helyzetéről.

A közlekedési hálózat tervezett kialakításának szempontjai a következőek voltak:

- Minél inkább átszállásmentes közlekedés kialakítása
- A fel nem tárt területek kiszolgálása
- A jelentkező forgalmi igények minél hatékonyabb kiszolgálása

Ezeket a szempontokat figyelembe véve terveztem meg a terület jövőbeli villamos hálózatát. Vizsgáltam a tervezett hálózaton az egyes viszonylatok hosszát, menetidejét, csúcsidei követési idejét és szállítóképességét. Ezután az ArcGIS program segítségével modelleztem a jelenlegi és a tervezett közösségi közlekedési hálózatot, és a modell segítéségével értékeltem az egyes változatok eljutási időkre gyakorolt hatásait.