Betonhidak életciklus elvű tervezése Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 6A_Építés és épületszerkezet Tagozat.

Betonhidak életciklus elvű tervezése


Helyezés: 2

Hallgató: Laczák Lili Eszter
Szak: Szerkezet-építőmérnök MSc, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Építőmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Kovács Tamás - adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar


Az elmúlt évek során jelentős fejlődés figyelhető meg az építőmérnöki szerkezetek életciklus- elvű tervezésének két területén. Az egyik lehetőség a használati időhöz köthető tervezés, amely elsősorban a tartóssági kérdésekre és az ezekhez kapcsolódó tervezési megközelítésre fókuszál, annak érdekében, hogy a tervezési élettartamot 100 évre, vagy hosszabb időre növelje. A másik megközelítés elemzi a szerkezetek költség-hatékonyságát és olyan tervezési irányelveket keres, amelyekkel az teljes használati élettartam, vagy egy meghatározott használati időtartam során fellépő életciklus- költség minimalizálható.
Az életciklus-költség elemzés első sorban a közlekedési infrastruktúra részét képező műtárgyak esetén lehet előnyös választás. Ezeknek a szerkezeteknek ugyanis hosszú használati időtartamon keresztül kell megfelelő technikai színvonalon üzemelniük,
ugyanakkor jelentős költségráfordítást igényelnek a teljes használati időszak alatt.
Az elmúlt évtizedekben nagy hangsúly került arra, hogy az útpályák életciklus- költség elvű tervezésének alapjait megteremtsék. Különböző módszerekkel történő gazdasági becslések segítségével az aszfalt és betonburkolatok objektív összehasonlítása már lehetővé vált. A hidak integrálása ezekbe az elemzésekbe, vagy önmagukban hidakra vonatkozó életciklus-költség elemzések készítése azonban mindeddig háttérbe szorult.
Kutatásunk elsősorban a nagy teljesítményű (NT) beton használatának lehetőségét vizsgálja közúti hidak felszerkezeteinél, annak érdekében, hogy növeljük költséghatékonyságukat, környezeti- hatásukat pedig csökkentsük. A vízszigetelés nélkül készülő NT beton pályaszerkezetek használata aszfalt-alapú burkolattal és szigeteléssel készülő pályák kiváltására szintén a kutatás része volt. Költségelemzéseink a teljes használati élettartamra kiterjedtek. A tervezés során figyelembe vettük a különböző burkolat típusok esetén szükséges szerkezeti és tartóssági követelményeket, valamint számos a szerkezetek esetén fellépő tényezőt (betonszilárdság, geometriai méretek, vasalás és feszítés mértéke). A különböző szerkezeti változatokra esettanulmányok is készültek.