Szétválasztási hálózatok alternatív optimális struktúráinak generálása modelltranszformációval Informatika Tudományi

31 OTDK, Informatika Tudományi Szekció, Számítástudomány - Algoritmusok Tagozat.

Szétválasztási hálózatok alternatív optimális struktúráinak generálása modelltranszformációval


Hallgató: Szili László
Szak: mérnök informatikus, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Műszaki Informatikai Kar

Témavazető: Bertók Botond - egyetemi docens, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar


A szétválasztási hálózatok fontos szerepet töltenek be az ipar számos területén. Jelen vannak a vegyipartól kezdve, az élelmiszeriparon és a mezőgazdaság feldolgozó iparain keresztül egészen a gyógyszeriparig, legfontosabb alkalmazásuk pedig az olajiparban van a mai napig. Egy ilyen hálózat legfontosabb elemei a szétválasztók, de tartalmazhat megosztókat, keverőket és csővezetőket is. A feladat ezekből az ismert eszközökből a kívánt szétválasztást megvalósító optimális hálózat tervezése. Jelentőségét az adja, hogy egy ilyen hálózat költsége egy termelőrendszer költségének jelentős részét teszi ki. Egy adott feladatot számos eltérő topológiájú hálózat is meg tud valósítani, ezek közül valamely szempontból legkedvezőbb, általában legolcsóbb megoldást szeretnénk megtalálni. Bizonyos esetekben előfordul, hogy a kapott optimális megoldást nem célszerű, vagy nem is lehetséges megvalósítani a termelőrendszer fizikai adottságai miatt, így szükségünk lehet olyan megoldásokra, melyek minimálisan térnek el az optimálistól, de szerkezetileg eltérően épülnek fel. A szakirodalomban nem publikált olyan módszer, amely egy adott problémára nem csak az optimális megoldást, hanem különböző alternatívákat is generál. Jelen dolgozatomban ezt a problémát oldottam meg a szétválasztó hálózat szintézis feladat (SNS) reakció út meghatározás feladatosztályba való átfogalmazásával, valamint beláttam a két feladat ekvivalenciáját, módszert adva alternatívák generálására egy adott SNS feladathoz.