A FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON – AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁN SZEKTOR ÖSSZEHASONLÍTÁSA Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Ágazati gazdaságtan - ipar és szolgáltató szektor Tagozat.

A FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON – AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁN SZEKTOR ÖSSZEHASONLÍTÁSA


Hallgató: Klesitz Gergely
Szak: számvitel, Képzés típusa: msc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dr. Mihályi Péter - egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


A dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a transzparencia, mennyire jellemzi a mai magyar állami tulajdonú vállalatokat. Ehhez a Budapesti Értéktőzsde irányelvgyűjteményét hívtam segítségül. A Felelős Társaságirányítási Ajánlások, mint a befektetők bizalmát erősítő komplex keretrendszer kiindulás alapként szolgált a „köztulajdonú” vállalkozások átláthatóságának megítéléséhez. Kísérletet tettem egy mérőrendszer megalkotására, amelyet kiválasztott társaságok csoportjára alkalmaztam is. Az elemzésbe bevont 15-15 állami és tőzsdei vállalat teljes áttekintése és minősítése mellett, összehasonlításokat is végeztem. Végül következtetéseket vontam le az állami vállaltok transzparenciájára vonatkozóan, mind a tények mind az elvárt javítandó területek valamint az elvárt minimum tekintetében.