KÉTLÉPÉSES ASZIMETRIKUS INFORMÁCIÓS DUOPOL-MODELL KAPACITÁSKORLÁTTAL Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Közgazdasági elmélet II. - Játékelmélet Tagozat.

KÉTLÉPÉSES ASZIMETRIKUS INFORMÁCIÓS DUOPOL-MODELL KAPACITÁSKORLÁTTAL


Különdíj: t

Hallgató: Schumacher Judit
Szak: Közgazdasági elemző, Képzés típusa: msc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dr. Badics Judit - egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


A gazdasági és piaci környezet változásai, illetve az éleződő piaci verseny teremtette meg az igényt a világ modellezésére. Az elmúlt évszázadokban fokozott törekvés nyilvánult meg arra vonatkozóan, hogy a valós piaci szerkezeteket, illetve a gazdasági szereplők optimális cselekvéseit minél részletesebben feltárják.
Kutatásom célkitűzése egy olyan modell kifejlesztése, melyben két vállalat szimultán lép a piacra, első lépésben egymástól függetlenül, egy időben döntenek a megtermelni kívánt mennyiségről, kialakítják az ehhez szükséges kapacitást, amelyen rövid távon nem tudnak változtatni, majd ezt követően döntenek az árról. A döntésüket az információ miatti „tudáshiány” nehezíti, mert a két vállalatnak egymás termelési költségeiről aszimmetrikus információjuk van. A vállalatok kapacitásdöntései hatással lesznek a végső árakra. A modellt két periódusra korlátoztam, melyet egy kétlépéses játékelméleti modellel szemléltettem.
A kidolgozott modellem lényege, hogy bemutassa, hogy meghatározott keresleti görbe alapján hogyan határozza meg az adott vállalat az eladni kívánt mennyiséget, ez alapján a kiépíteni kívánt kapacitást, valamint az árat. Ezt követően megvizsgálom a döntések, valamint az így kapott eredmények gazdasági szereplőkre gyakorolt hatását illetve összehasonlítom más közgazdasági modellek eredményeivel jóléti szempontból.