A környezetszennyezés, mint közgazdasági probléma és játékelméleti modellezése Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Közgazdasági elmélet III. Tagozat.

A környezetszennyezés, mint közgazdasági probléma és játékelméleti modellezése


Különdíj: t

Hallgató: Zsolnai Tímea
Szak: Alkalmazott közgazdaságtan, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dr. Badics Judit - egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


A környezetszennyezés napjaink egyik legnagyobb és legvitatottabb globális szintű problémája. Dolgozatomban a környezetszennyezést közgazdasági szempontból, mint külső gazdasági hatást tanulmányoztam.
Elsőként a szennyezés gazdaságilag optimális szintjének kérdésével, valamint a környezetvédelmi szabályozás elméletével foglalkoztam. Mivel a környezetszennyezés a szennyezőkre és a károsultakra egyaránt kihat, ezért e gazdasági szereplők között stratégiai interakció figyelhető meg. A szennyezés problémáját emiatt játékelméleti modellezéssel lehet a legjobban reprezentálni, amivel dolgozatom második része foglalkozik. Peter John Wood tanulmányából két modellt választottam ki. Az egyik rávilágít, hogy a környezetszennyezés egy fogolydilemma-típusú játékkal mutatható be. A másik modellt továbbgondoltam azt vizsgálva, hogy milyen kvótakereskedelemhez hasonló eszközzel lehet a környezetszennyezést, mint külső gazdasági hatást belsővé tenni. A modellek elemzését követően a környezetvédelmi szabályozás és a forgalmazható kibocsátási egységek elméletét vizsgáltam. A szennyező vállalatokat többféle módon lehet ösztönözni a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére, a dolgozatban ezzel részletesebben foglalkoztam. A szennyezési jogok piacának változatai lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a legköltségkímélőbb módszerekkel csökkentsék a szennyező kibocsátásukat. A kibocsátáskereskedelmi rendszerek pedig elérhetik a vállalatoknál, hogy azok a megszabott csökkentési szintnél magasabb mértékben csökkentsenek.