Csináljunk fesztivált! - Marketingterv egy zenei fesztiválhoz Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Kultúra, egészség és marketing Tagozat.

Csináljunk fesztivált! - Marketingterv egy zenei fesztiválhoz


Hallgató: Kása Nikolett Éva
Szak: gazdálkodási és menedzsment, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Sasné Dr. Grósz Annamária - egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


TDK dolgozatom vizsgálatának kereszttüzébe a magyar könnyűzenei fesztiválok sikertényezőit állítottam. Ezen rendezvények évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, jelentős társadalmi-, gazdasági és kulturális haszonnal bírnak. Különösen érdekelt, hogy mi állhat ennek a rohamosan növekvő érdeklődésnek és fejlődésnek a hátterében.

Fő célként azt tűztem ki, hogy marketingtervet készítek egy könnyűzenei fesztiválhoz, melyen keresztül választ kaphatok olyan kérdésekre, mint például: „Mik lehetnek egy ilyen rendezvény sikertényezői?”, vagy „Mik azok a tényezők, melyek marketing szempontból elengedhetetlenek egy zenei fesztivál létrehozásához?”.

Ennek eszközeként először áttekintettem a kapcsolódó szakirodalmat, és szekunder adatokat gyűjtöttem a főbb versenytársak jelenlegi helyzetéről. Ezek után egy kvantitatív kutatást bonyolítottam le, mely rámutatott a fesztivállátogatók motivációira, a rendezvényekkel kapcsolatos attitűdjeire, valamint arra, hogy mik egy fesztivál vonzó illetve taszító tényezői. Kutatási módszerem kiválasztásához külföldi tanulmányok szolgáltak alapul, amelyekben szereplő eredmények létjogosultságát kutatásommal kívántam alátámasztani.

Rendezvényem megtervezésén keresztül remélem, megbízható képet tudok nyújtani a magyar könnyűzenei fesztiválok sikereinek kulcsáról.