Inkubáció határok nélkül - Fejlesztési tervek a Nagykanizsai Inkubátorház részére Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Regionális gazdaságtan II. Tagozat.

Inkubáció határok nélkül - Fejlesztési tervek a Nagykanizsai Inkubátorház részére


Hallgató: Buzsics Kristóf
Szak: Turizmus-vendéglátás, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dr. Fehérvölgyi Beáta - egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


A mikro-, kis,- és középvállalkozások nagy szerepet töltenek be mind a nemzetközi, mind a hazai gazdaságban. Fejlesztésük, különösen az induló vállalkozások tekintetében, nagy szerepet kell, hogy kapjon. Ezért jöttek létre a huszadik század második felében az inkubátorházak, melyek húsz évvel ezelőtt Magyarországon is megjelentek. Az inkubáció célja elsősorban a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, vállalkozói környezet javítása és az innováció segítése. Nyugat-, és Észak – Európában jelentős inkubátorházak jöttek létre, nemzetközi szervezetekbe tömörülve, melyek sikerességét hazánk inkubátorházai is célul tűzték ki.
Négyhónapos szakmai gyakorlatomat a nemrég átadott Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban töltöttem el, mely során kötelességemnek éreztem egy olyan értéket képviselő tanulmány létrehozását, ami gyakorlati helyem, és ezzel lakókörnyezetem gazdaságának fejlődését szolgálja.
Kutatásomban a Nyugat-, és Dél-Dunántúli régiók inkubátorházainak, valamint a horvát-magyar határhoz közeli horvát inkubátorok vezetőivel interjút készítettem, illetve a Nagykanizsai Inkubátorház bérlőivel kérdőíves felmérést végeztem.
Megállapítottam, hogy a magyar inkubátorházak többsége nem ápol kapcsolatokat az egyetemekkel, míg a vizsgált horvát intézmények igen. A betelepült vállalkozások többsége elsősorban a kedvezményes működési teret részesíti előnyben az emelt szintű szolgáltatásokkal szemben. Kutatásom eredményeként arra jutottam, hogy a vizsgált horvát és magyar inkubátorházak többsége hosszú távú együttműködéseket el tud képzelni egymással.
Ajánlásaimban tanácsokkal, javaslatokkal láttam el a Nagykanizsai Inkubátorházat az egyetemmel és annak hallgatóival való kapcsolat, a szolgáltatásfejlesztés, infrastruktúra - bővítés és marketing területeken. Fontosak a nemzetközi kapcsolatok, az egymástól való tanulási lehetőségek, ezért partneri viszony kiépítését tanácsoltam a kutatásban résztvevő horvát és magyar intézményeknek. Javaslataim az információcsere, a szolgáltatások közös kiterjesztése, az üzleti kapcsolatok kialakítása és a pályázati lehetőségek körül mozogtak.
Véleményem szerint tanácsaim figyelembe vétele jó hatással lehet a házra, ezért a gazdasági környezetre is, projektötletem pedig mind Nagykanizsára, mind a vizsgált régiókra nézve pozitív eredménnyel zárulhat.
A fejlődésnek, mint célnak, az együttműködésekre való törekvéseknek a szemünk előtt kell lebegnie, így a gazdasági, társadalmi környezetre pozitív hatással lehetünk.