Városkártya használat a „Királynék városában”, avagy a fejlődő városkártya rendszerek és az intelligens városi kártyák lehetősége a városmarketingben és településfejlesztésben Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Termékpolitikai döntések Tagozat.

Városkártya használat a „Királynék városában”, avagy a fejlődő városkártya rendszerek és az intelligens városi kártyák lehetősége a városmarketingben és településfejlesztésben


Különdíj: t

Hallgató: Muszka Aliz Beatrice
Szak: Gazdálkodási és menedzsment, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dániel Zoltán András - egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


Napjaink innovációja az élet minden területére kiterjed, így a városmarketingre is. A fejlődéssel való lépéstartás egy város jövőjét nagyban meghatározza. A településfejlesztéshez sokszor elengedhetetlenül kapcsolódik a megfelelő városmarketing. A sok esetben helyi önkormányzatok által üzemeltetett városi kártyák a városmarketing szerves részét képezik. Ezek főként a lokális gazdaság támogatását, a város pozitív imázsának erősítését, valamint a városlakók hűségének és identitás tudatának erősítését szolgálják.
Dolgozatomban különbséget teszek hagyományos és intelligens városi kártyák között. A városkártyákat elkülöníthetjük üzemeltető szempontjából is. Ez esetben elmondható, hogy a hagyományos kártyákat az önkormányzat, míg az intelligens megoldásokat általában külső szolgáltató cég bocsátja ki és üzemelteti. Ez utóbbiak gyakran érintés nélküli megoldások, melyek intelligens kártya formájában vagy RFID technológiát alkalmazva valósulnak meg. Az innovatív megoldás sokkal szélesebb alkalmazási kört tesz lehetővé, mint pl. a fizetési-, parkolási funkció. Ugyanakkor e funkciók köre és alkalmazási hatékonysága még tovább növelhető a Near Field Communication által, ami rádiófrekvenciás azonosításra épül.
A szekunder adatok elemzése után kvalitatív kutatást végeztem, melynek során a Veszprém városban jelenleg is működő városkártya rendszert vizsgáltam. Munkám során felmérést végeztem a Veszprém Kártya hatékonyságát illetően, mind a jelenlegi kártyatulajdonosok, mind a veszprémi lakosok körében. A felmérések során azt tapasztaltam, hogy hipotézisem, mely szerint a kártyával nem rendelkező veszprémi lakosság többsége még egyáltalán nem hallott a kártyáról beigazolódott. A kutatás célja volt, hogy felmérjem van-e igény egy NFC technológiával ellátott városi kártya bevezetésére, illetve mennyire nyitottak a megkérdezettek az innovatív fizetési megoldásokra. Összességében elmondható, hogy a kártyával rendelkezők nagy része rendszeresen (legalább hetente) használ ilyen fizetési megoldást, s ez a csoport nem utasítja el a kis hatótávolságú kommunikációt sem. A kártyával nem rendelkezők esetében az eredmény még pozitívabb, ők a kártya jelenlegi és további lehetséges alkalmazási körében is szívesen használnák a kártyát.
Kutatásom eredményeire alapozva, dolgozatomat egy megvalósítási javaslattal zártam, mely magába foglalja mind a technológiai fejlesztést, mind a marketing eszközök bővítését, annak érdekében, hogy a kártya szélesebb körben elismertté és hatékonyabbá váljon.