Reformer pénzpiacok Wörlgltől Veszprémig Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Regionális gazdaságtan I. Tagozat.

Reformer pénzpiacok Wörlgltől Veszprémig


Helyezés: 2

Hallgatók: Hauzler Ádám
Szak: Gazdálkodási és menedzsment BA, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar,
Hauzler László
Szak: Gazdálkodási és menedzsment BA, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Dániel Zoltán András - gazdasági tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


A 2008-ban kiinduló gazdasági válság ismét ráébresztette az embereket, hogy a jólét és a konjunktúra nem tarthat örökké. A piacok összeomlását követően a reformerek ismét a múlt században bekövetkező nagy gazdasági világválság megoldásaihoz nyúltak vissza. A válságkezelő stratégiák, melyek igyekeznek megfékezni a válság negatív hatásait és próbálják a gazdaságot ismét növekedési pályára állítani alapjaiban évszázadok óta hasonlók.
A válságra adott hatékony válasz nem mindig nemzetközi vagy országos szinten a leghatékonyabb, olykor kis közösségek helyi szintű összefogása teremti meg a gazdaság ismételt fellendítésnek az alapját. Ezeket a helyi utalványrendszereket sokféleképpen nevezik itthon és a világban. Olvashatunk helyi pénzről, szabad pénzről, szívesség bankról, zöld forintról, cserekörökről, de a cél minden esetben ugyan az, hatékony választ adni a nehéz helyzetben lévő helyi gazdaság kihívásaira.
A pénzhelyettesítők nemzetközi viszonylatban jóval nagyobb múlttal rendelkeznek, mint hazai tekintetben.Ma a világon 2500-3000 féle helyi pénz van forgalomban Nyugat-Európától egészen a harmadik világ országaiig. A wörgli helyi pénz 1932-es megjelenése óta számos hasonló pénzhelyettesítő került bevezetésre és hozott gazdasági fellendülést regionális szinten.
Hazai viszonylatban a helyi pénz fogalma az elmúlt évekig szinte teljesen ismeretlen volt, pedig jelentős gazdasági potenciált hordoz magában (Silvio Gesell-1891). A helyi pénz nyújtotta előnyöket azért is fontos volt megvizsgálnunk és elemeznünk, mert a magyar gazdaság jelentősen ki van téve a világpiaci hatásoknak, amelyre nem képes hatást gyakorolni, ezért minden olyan lehetőséget meg kell ragadnia, amely a függetlenedés és az önszabályozás irányába mutat. Ennek alapja a helyi közösségek és az összefogás ereje, amely által kis lépésekben jutunk el a térségi fejlődéstől az ország gazdasági stabilitásának megteremtéséig.
A TDK dolgozatunkban bemutatásra került a helyi pénzként ismertté vált utalványrendszer, amelynek számos nemzetközi képviselője mellett hazai terjeszkedését is bemutattuk. Bemutattuk és elemeztük a helyi pénzrendszer minden ismert előnyét és hátrányát, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatását. Végül Veszprém város önkormányzatával közös együttműködésben feltártuk a következő évtől bevezetésre kerülő Balatoni Koronával szembeni ismereteket és várakozásokat a célközönséget alkotó lakosság megkérdezésével.