Egyetemisták fogyasztói szokásai a magyar bankrendszerben Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Szolgáltatások marketingje Tagozat.

Egyetemisták fogyasztói szokásai a magyar bankrendszerben


Hallgató: Boldoczki Balázs
Szak: Nemzetközi gazdálkodás, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Takács Tamás - PhD hallgató, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


Manapság életünk központi szereplői lettek a bankok, ami köszönhető mind a világ, mind pedig életvitelünk drasztikus változásának. Felgyorsult életünkhöz egyre gyorsabban kell pénzhez jutnunk, lassan már arra sem marad időnk, hogy betérjünk egy-egy bankfiókba: mindent otthonról kívánunk elintézni. Kiemelkedően fontos, hogy melyik bankot választjuk, és a bankválasztást nagyon sok tényező befolyásolhatja: a reklámok, családtagok és barátok véleménye, a bankok által nyújtott szolgáltatások sokszínűsége, kondíciók stb.

Kutatásom egyrészt arra irányul, hogy megvizsgáljam, hogy a fiataloknak az előbb felsorolt tényezők mennyire fontosak bankválasztásuk során. Továbbá megvizsgálom, hogy mennyire vannak tisztában a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségekkel és egyéb díjakkal, valamint ismerik-e a különböző, fiataloknak és egyetemistáknak létrehozott csomagokat, általuk igénybe vehető kedvezményeket. Egy esettanulmány segítségével pedig szeretném bemutatni, egy világszerte ismert és elismert bank kutatási tevékenységét, ami szintén az egyetemisták csoportjával foglalkozott.

Napjainkban az internet már majdnem mindenhol elérhető, és a bankok lehetőséget nyújtanak arra, hogy ügyfeleik különböző banki ügyeiket „online banking” szolgáltatásokon keresztül, akár otthonról is el tudják intézni. Feltételezem, a fiatalok nyitottabbak erre, és főleg az ügyintézés eme kényelmesebb formáját választják.

Dolgozatomban vizsgálom továbbá, hogy a fiatal egyetemisták mennyire tartoznak azok közé az emberek közé, akik a jövőre való tekintettel félreteszik pénzüket, és nem a „carpe diem” eszméit követik pénzügyeik tekintetében, valamint igénybe veszik-e a különböző a bankok által nyújtott megtakarítási lehetőségeket.

Feltételezéseim alátámasztására egy kérdőívvel fordultam hallgatótársaimhoz, melyben a már előbb említett banki szokásaikra vonatkozóan tettem fel kérdéseket. Továbbá vizsgálom azt is, hogy az „online banking” mennyire elterjedt az egyetemisták körében.