A Bükkös-patak vízgyűjtőjének átfogó hidrológiai vizsgálata Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21D_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

A Bükkös-patak vízgyűjtőjének átfogó hidrológiai vizsgálata


Hallgató: Széles Borbála
Szak: Építőmérnöki, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Építőmérnöki Kar

Témavazetők: Dr. Hajnal Géza - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar ,
Torma Péter - doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar ,
Póth Zoltán - tanszéki mérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar


Napjaink szélsőséges időjárási körülményei között elengedhetetlenül fontossá vált, hogy a különböző vízfolyásokon levonuló vízhozamok és árhullámok nagyságrendjéről helyes képet kapjunk az árvízi kiöntések elleni védekezés hatékony tervezéséhez, illetve vízépítési és vízgazdálkodási munkálatokhoz. Számos empirikus képlet, számítási eljárás létezik, melyek azonban csak bizonyos határok (évszak, vízgyűjtő nagysága) között alkalmazhatók, továbbá ugyanazon vízgyűjtőn eltérő eredményeket adnak. Munkámban tehát egy kisvízgyűjtőnek, nevezetesen a Bükkös-patak vízgyűjtőjének hidrológiai elemzését végeztem el és térképeztem fel annak lefolyási viszonyait. Először expedíciószerű, kontroll helyszíni mérésekkel ellenőriztem a rendelkezésemre bocsátott vízhozam mérések nagyságrendi helyességét, közelítő képet kapva a patak vízgyűjtőjének fizikai jellemzőiről. Majd hagyományos hidrológiai számítások segítségével sikerült egy, a patakra jellemző vízhozamgörbét és egységárhullámképet definiálnom. Végül a vízgyűjtő csapadék-lefolyás kapcsolatát HEC-HMS vízgyűjtő modellező szoftverrel szimuláltam. Ez utóbbi módszerrel bizonyos időszakokra megmondható egy mértékadó csapadékeseményre a vízgyűjtő hozzávetőleges válasza, mivel a modellt két eltérő lefolyási viszonyokkal jellemezhető vegetációs időszakra (téli és tavaszi) sikerült kalibrálnom és validálnom. Mértékadó csapadékadatok ismeretében tehát, nem csupán a tetőző vízhozamra adható becslés akár több keresztszelvényben, hanem teljes árhullámképre és a levonulási időkre is.