Álló- és mozgóképrögzítés a katasztrófavédelem területén, technikák, elvei, módszerei, a gyakorlatban történő megvalósítás lehetséges formái Had- és Rendészettudományi

31 OTDK, Had- és Rendészettudományi Szekció, Alkalmazott katasztrófavédelem Tagozat.

Álló- és mozgóképrögzítés a katasztrófavédelem területén, technikák, elvei, módszerei, a gyakorlatban történő megvalósítás lehetséges formái


Helyezés: 3

Hallgató: Murai László tű. ftőrm.
Szak: Védelmi igazgatás , Képzés típusa: bsc, Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kar: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Témavazető: Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy - egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar


Napjainkban a védelmi szféra minden ágának átfogó és hatékony képrögzítési rendszerre van szüksége, ami lehetővé teszi, hogy a képrögzítési technikákkal elősegítsék a káresetek hatékonyabb kezelését. A kellő fotográfiai szakértelem mellett a káreseti fotózás megfelelő mentés-szakmai tájékozottságot is igényel. A fotózási technika és eszközök ugrásszerű fejlődése kapcsán nyilvánvaló, hogy szükség van a téma tudományos igényű vizsgálatára.

A szerző ebben a dolgozatban bizonyítja, hogy a mentési szakemberek képzéséhez szükség van olyan archív anyagokra, amelyek segítségével gyorsabban és mélyebben sajátíthatják el a megelőzés és a mentés alapvető fogásait. A képrögzítés módszertanának és technikájának kutatása kapcsán összegyűjtötte és rendszerezte a képrögzítéssel kapcsolatos elméleteket és fogalmakat, beillesztette azokat a katasztrófavédelem azon területeibe, ahol elengedhetetlen a vizuális információ. Rendszerezte azokat az elveket, elvárásokat, amelyek betartása elengedhetetlen feltétele a hiteles és eredményes képrögzítésnek. Fotóalbummal alátámasztva bebizonyítja a képrögzítés fontosságát a katasztrófavédelem területén, valamint, hogy a médiában bemutatott fotók sok esetben nem a mentőszervezetek vagy a károsultak érdekeit képviselik, továbbá azt, hogy egy jól elkészített és kiválasztott fotó a PR és kommunikációs tevékenység hatékony eszköze lehet.