Hétköznapi hősök nevelése: vállalkozóképesség fejlesztésének lehetősége gyermekkorban Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

34 OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, Tanulási területek integrációja Tagozat.

Hétköznapi hősök nevelése: vállalkozóképesség fejlesztésének lehetősége gyermekkorban


Helyezés: 2

Hallgató: Angyal Sára
Szak: tanító, Képzés típusa: ba, Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kar: Tanító- és Óvóképző Kar

Témavazető: Dr. Hercz Mária - egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar


A nevelés örök kérdése, hogyan készíthetjük fel a gyerekeket a jövőre? A 21. század folyamatosan változó világában a kompetenciák fejlesztése válik hangsúlyossá.
Csatlakozva egy nemzetközi kutatócsoporthoz (UKids) betekintést nyerhettem a szociális vállalkozóképesség fejlesztésének világába, mely tevékenységre és tematikus kihívásokra épülő aktív tanulással alapozza meg a gyermekek aktív és felelős állampolgárrá válását.
Elméleti célom a szociális vállalkozóképesség tényekre épülő neveléstervezéséhez a kiinduló helyzet diagnosztizálására alkalmas kérdőív kifejlesztése, ezzel összefüggésben a 9-11 éves gyermekek ön-és környezetértékelésre való alkalmasságának megállapítása.
Gyakorlati célom egy tanításba beépíthető, a szociális vállalkozóképességet fejlesztő projekt kidolgozása volt.
Kutatásomat négy alapkérdéssel kezdtem el, a következőkre kerestem a választ: (1) Hogyan gondolkodnak a gyerekek nevelési környezetük jellemzőiről, saját magukról? (2) Létrehozható-e egy tantárgyba építhető projekt a területen? (3) Hogyan vizsgálhatók a szociális vállalkozóképességet megalapozó képességek? (4) Milyen módon ismerhető meg a gyermekek fejlődésére ható környezet milyensége?
A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaztam. Elvégeztem témavezetőm országos nevelési vizsgálatának másodelemzését, amelyből megállapítható a gyerekek alkalmassága önmaguk és környezetük értékelésére a szociális vállalkozóképesség tekintetében, illetve feltárható az ezekről való gondolkodásuk.
Részben erre építve kifejlesztettem egy-egy kérdőívet gyermekek és szülők számára, amelyek a szükséges módosítások után alkalmassá válhatnak a gyerekek szociális vállalkozóképességét befolyásoló környezet, és a tanulók önértékelésére. Kutatási eredményeim és a kutatás céljának összevetésére csak később vállalkozhatom technikai problémák miatt. Gyakorlati célom a kitűzöttek szerint valósult meg, az elméleti alapokra, és az eredeti projekt mintájára építve kifejlesztettem egy tervező füzetet, valamint kidolgoztam egy kihívást gyermekek számára, amit projektként eredményesen megvalósítottam egy osztályban, amelynek előkészítéséhez pedagógus-interjú kapcsolódik.
Jövőbeli célom a vizsgált iskola további négy osztályában, illetve a szülők által kitöltött kérdőívek elemzése, valamint a kifejlesztett projektem nagymintás kipróbálása további négy osztályban a kutatócsoport tagjai által, végül a tervezőfüzetem angol fordításban való megjelenése a UKids program módszertani gyűjteményében.