Aktuátorok viselkedésének modellezése felhő- és köd szimulátorban Informatika Tudományi

35 OTDK, Informatika Tudományi Szekció, Szoftvertechnológia és mesterséges intelligencia 2 Tagozat.

Aktuátorok viselkedésének modellezése felhő- és köd szimulátorban


Helyezés: 2

Hallgató: Biró Máté
Szak: Természettudományi és Informatikai Kar, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Kar: Természettudományi és Informatikai Kar

Témavazetők: Dr. Kertész Attila - egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar ,
Márkus András - doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar


A felhő és IoT rendszerek együttműködése már egy ideje kutatott terület, azonban az okoseszközök számának folyamatos növekedése és az ezzel járó hatalmas mennyiségű adat és hálózati forgalom megfelelő kezelése felhős környezetben új kihívásokat teremtett. Ezekre jelenthet megoldást a köd számítás. A köd rendszerek paradigmája szerint az IoT eszközökhöz földrajzilag és topológiailag közelebbi csomópontokra telepített limitáltabb számítási kapacitással és tárhellyel rendelkező eszközök képesek a felhő felé irányított adatfolyammal járó terhet csökkenteni és az okoseszközök számára alacsonyabb válaszidőt biztosítani.

Ilyen valós rendszerek vizsgálata azonban nagyon komplikált és magas költségű lehet. Ebből kifolyólag elterjedtek a szimulációs megoldások, amelyek képesek lehetnek egy jól definiált infrastruktúra megfelelő modellezésére és annak tesztelésére. Az IoT rendszerek egyik fő komponense az aktuátor interfész, amely a környezetetet illetve a mérésekért felelős szenzorok működését képes befolyásolni a mért adatok alapján. Bár az aktuátorok kulcsfontosságú szerepet játszanak egy IoT infrastruktúra fizikai rétegében, a szakirodalomban az IoT aktuátorok nem rendelkeznek általánosan elfogadott modellel, sőt a különböző szimulátorok is eltérő módon implementálják a működésüket.

A TDK dolgozat fő célja, hogy az IoT aktuátorokról a funkcionalitásukat megfelelően leíró, egységesíthető modellt alkosson. A megalkotott modell a DISSECT-CF-Fog szimulátorban kerül megvalósításra.

Az IoT eszközök mozgásukat tekintve lehetnek statikusak vagy mobilisak. A köd számítás egyik fontos kérdése a mobilis eszközök mozgásából adódó folyamatos változások kiértékelése, illetve az ezzel járó köd csomópont-választási stratégiák megvalósítása és a felmerülő problémák (például szolgáltatás migrálás) minél hatékonyabb megoldása.

A TDK dolgozat további célja, hogy a DISSECT-CF-Fog jelenlegi verzióját kibővítse az IoT eszközök helyváltoztató képességével és az ezzel járó folyamatokat modellezze a rendszeren belül. A mobilitási funkciót az aktuátor komponens segítségével valósítja meg. A kibővített szimulátor működése különböző szenáriók futtatásával kerül elemzésre.