Utazás az elmében- módosult tudatállapotok hatásvizsgálata a mentális egészséggel összefüggésben Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi

35 OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Alkalmazott pszichológia I. Tagozat.

Utazás az elmében- módosult tudatállapotok hatásvizsgálata a mentális egészséggel összefüggésben


Hallgató: Lőrincz Máté
Szak: Klinikai és egészségpszichológia szak, Képzés típusa: ma, Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kar: Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Témavazető: Kálcza Jánosi Kinga - egyetemi adjunktus, Babeș-Bolyai Tudományegyetem N


Kutatásunk során egy a hazánkban kevésbé elterjedt relaxációs eszköz tudat módosító hatásain keresztül kutattuk módosult tudatállapotok, szakirodalomban említett, pozitív kapcsolatát általános mentális egészség mutatókkal.
Kísérletünkben a float REST (restricted environment stimulation therapy) nevű eljárással indukált módosult tudatállapot (ASC) hatását vizsgáltuk különböző a mentális egészséghez köthető disstressz és jóllét mutatókkal összefüggésben. Szükséges volt elvégeznünk egy a tudat fenomenológiai változásait mérő kérdőív (5D-ASC) átalakítását (látszat validitás mentén) speciálisan a float REST-re vonatkozóan. Fontosnak gondoltuk, hogy felmérjük és figyelembe vegyük a big five személyiségjegyek viszonyát a tudatmódosulások fenomenológiájának kapcsán.
Az elméleti kutatás során felfigyeltünk arra, hogy az úttörő kutatások alapján a float REST indukálta ASC többszörös megtapasztalása esetén erősebben mutathatóak ki annak pozitív hatásai a mentális egészségre nézve. Mivel nem volt lehetőségünk arra, hogy egyszerre tudjunk nagyobb alanyszámmal többszörös méréseket végezve dolgozni, valamint nem értünk el olyan személyeket, akik már igénybe vettek volna hasonló szolgáltatást az előzetesen tapasztalt pszichedelikus élmény alapján osztottuk szét a kontroll és a kísérleti csoportot. Így tulajdonképpen azt is vizsgáltuk, hogy az eddig megtapasztalt, azonban más módszerrel indukált intenzívebb módosult tudatállapotok hatása esetén beszélhetünk-e valamiféle átvitelről, egy olyan mechanizmusról, ami befolyásolja a későbbiekben megélt más típusú tudatmódosulások fenomenológiáját. Tudomásom szerint eddig nem készült olyan kutatás, amely pszichedelikus szerek kereszthatását vizsgálni a float REST-re nézve. Számottevő kapcsolatot találtunk a személyiség lelkiismeretesség dimenziója és az ASC egyes aspektusai között, valamint olyan szignifikáns különbségeket a két csoport között, amelyek a float REST pozitív hatásait támasztják alá a mentális egészségre nézve.
Összesítve azt mondhatom, hogy az fellépő ASC-t sikerült detektálnunk az általunk újradolgozott kérdőívvel. Azt gondolom, hogy első sorban a kis elemszám miatt nem tudtuk a szakirodalomban fellelhető hatásokat kimutatnunk, azonban így is találtunk olyan eredményeket, melyek alapján érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni. Azt gondolom, hogy legjobb ha ezt a kutatást egy pilot study-nak tekintem és valamikor elvégzem ennek egy nagyobb változatát, erősebb statisztikai próbákkal.