A KOMONDOR védett katonai jármű, és lehetséges felfegyverzésének módja Had- és Rendészettudományi

35 OTDK, Had- és Rendészettudományi Szekció, Haditechnika, haderőfejlesztés Tagozat.

A KOMONDOR védett katonai jármű, és lehetséges felfegyverzésének módja


Helyezés: 1

Hallgató: Demes István
Szak: Katonai Logisztika, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kar: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Témavazetők: Dr. Hegedűs Ernő - .egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ,
Sebők István - .egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar


TDK dolgozatomban a Gamma Műszaki Zrt. által fejlesztett KOMONDOR védett katonai járműcsaládot mutatom be, és a felfegyverzésének a lehetőségeit vizsgálom meg.
Az első fejezetben bemutatom a már elkészült variánsokat, azok katonai és műszaki paramétereit. AZ RDO – 3221-, RDO – 3291-, RDO – 3932-, RDO – 3121-, RDO – 4336-ot. Részletesen ismertetem a járművek erőforrásait, erőátviteli rendszerüket. Bemutatom, melyek azok a részegységek a variánsokban, amelyek kifejlesztésében magyar cégek, vállalkozások is részt vettek, gondolok itt például a fékre. Külön kitérek arra, hogy NATO szabvány szerint milyen szintű ballisztikai – és akna elleni védettsége van egyes típusoknak. Minden járműnél leírom azokat a kisegítő és kényelmi berendezéseket, amik felhasználó baráttá teszik a KOMONDOR-t.
A második fejezetben három típusra bontom a járművekre szerelhető fegyverrendszereket, és példákon keresztül bemutatom azokat. Első ilyen változat, a mechanikus fegyverállvány, a második az automata fegyvertorony, és végül, de nem utolsó sorban az autonóm fegyverplatform. Minden típusra hozok példákat más országokból, illetve egy magyart is, amit a Currus Zrt. fejlesztett. A fejezet végén röviden jellemzem a fegyverrendszerekben használt fegyvereket.
A harmadik fejezet elején egy aknavető hordozó variáns megépítésének ötletét vetem fel, majd kiválasztok egy fegyvert, ami megfelelő a KOMONDOR védett katonai járművek felfegyverzésére, és részletesen bemutatom a működését, beszabályzását. Ezen felül megvizsgálom az előnyeit és a hátrányait a mechanikus fegyverállványnak-, félautomata fegyvertoronynak-, és az autonóm fegyverplatformnak. Majd különböző fontos szempontokat figyelembe véve megvizsgálom, hogy miként lehetne integrálni a járműre a fegyvert. Ezeket a szempontokat Ocskay Gáborral, a Gamma Műszaki Zrt. Különleges Járművek Divízió, divízió vezetőjével beszéltük meg. Gondolok itt a hüvelyek gyűjtésére, rakaszok tárolására, lőporgázok elvezetésére.