Dolgozatok

31 OTDK, Agrártudományi Szekció, Élelmiszertudomány I. Tagozat.

FUNGICID REZISZTENCIA A GABONAKUTATÓ KFT. KÍSÉRLETI PARCELLÁIRÓL SZÁRMAZÓ KALÁSZMINTÁKRÓL IZOLÁLT FONALAS GOMBÁK KÖZÖTT


Helyezés: 2

31 OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, A felsőoktatás pedagógiája Tagozat.

E-learning oktatási módszer hallgatói megítélése a felsőoktatásban


31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 3E_Anyagtudomány, anyagvizsgálat Tagozat.

Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő gépek bemérése


31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21A_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

Energianövények égetése által kibocsátott légszennyező anyagok leválasztása villamos kisülések segítségével


31 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Turizmus II. Tagozat.

Az oroszok már a gyógyszállodában vannak!


Helyezés: 1

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Vállalati gazdaságtan II. Tagozat.

A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon


31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Gazdaságpolitika Tagozat.

Hitelválság Magyarországon


31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 18A_Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerkezetek Tagozat.

Térbeli gördülési problémák vizsgálata


Helyezés: 1

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 2A_Anyagmozgatás és gépei, robottechnika, termelési rendszer, logisztika Tagozat.

Robot-szabályozási algoritmusok kísérleti vizsgálata


Helyezés: 1

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 15A_Mechatronika Tagozat.

Segway-en egyensúlyozott inga tervezési és megvalósított folyamata


Helyezés: 2