Dolgozatok

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Plazmafizika Tagozat.

Elektrontranszport rezonancia effektusainak Monte Carlo szimulációja


Különdíj

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Atommag- és nukleáris fizika Tagozat.

Gáztöltésű müográfiai detektorok előkészítése terepi mérésekre


Helyezés: 3

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Atommag- és nukleáris fizika Tagozat.

Képalkotás kozmikus müonok keltette másodlagos részecskékkel


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Plazmafizika Tagozat.

Lokális plazma-fal kölcsönhatások észlelése Edicam kamerarendszer adataiban


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Plazmafizika Tagozat.

Az ILM instabilitások vizsgálat a Wendelstein-7 sztellarátorban


Helyezés: 1

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Részecskefizika és térelmélet Tagozat.

Periodikusan gerjesztett kvantumtérelmélet: a sine-Gordon modell


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Tagozat.

Newtoni és MOND-szerű gravitáció vizsgálata


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Anyagfizika Tagozat.

Modern acélötvözetek szerkezete és mechanikai tulajdonságai


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Anyagfizika Tagozat.

Felületerősített Raman-spektroszkópiára alkalmas chipek fejlesztése sejtanalitikai célokra


Helyezés: 1

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Nanoszerkezetek Tagozat.

Kis szögekkel elforgatott kétdimenziós heteroszerkezetek elméleti vizsgálata