Dolgozatok

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21D_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

Az alsó-dunai hullamtéri vizek egyes vízminőségi kérdéseinek vizsgálata


31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21B_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

Paracetamol bomlása híg vizes oldatokban radioaktív sugárzás hatására


Helyezés: 1

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 14A_Közlekedésépítés, közlekedésüzem Tagozat.

Budapesti villamoshálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata


31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 18B_Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerkezetek Tagozat.

Bordákkal merevített, nyomott lemezek optimális bordaméretének vizsgálata nemlineáris analízis alapján


Helyezés: 1

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 6A_Építés és épületszerkezet Tagozat.

Betonhidak életciklus elvű tervezése


Helyezés: 2

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 18A_Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerkezetek Tagozat.

Ovális alaprajzú falazott boltozatok mechanikájának diszkrét elemes vizsgálata önsúlyra


Helyezés: 2

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 18B_Műszaki mechanika, matematika, fizika, mérnöki szerkezetek Tagozat.

Rácsos tartók rúderői identifikációinak pontosítása Monte-Carlo-módszerrel


31 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Kvantumfizika Tagozat.

Három-qubit kevert állapotok összefonódása


Különdíj

31 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Nanoszerkezetek Tagozat.

Félvezető biomarkerek vizsgálata első elvű számításokkal


31 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Szilárdtestfizika Tagozat.

Topologikus fázisátalakulás és a Thouless-formula vizsgálata kvantum-Hall rendszeren


Helyezés: 2