A TDK örök - a tudományos diákköri mozgalom megalakulásának 70. évfordulója alkalmából két kiadvány jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában


 

 

 

 

A múlt értékeiből építkező tudományos diákköri tevékenység 7 évtized óta, konferenciáról konferenciára folyamatosan megújulva hirdeti: A TDK örök! Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által kiadott kötet 55 írást tartalmaz 59 jeles, a tehetséggondozás mellett elkötelezett személyiség tollából. Ez a szám önmagában is jelentős, de elenyésző, ha arra gondolunk, mennyien írhattak volna még a két évforduló alkalmából. A tudományos diákköri munka szinte minden területét érintő írások mindegyike pozitív hangvételű annak ellenére, hogy a szerzők megfogalmaznak nehézségeket, megoldásra váró feladatokat is. Mindenki hisz a TDK alapértékeiben és jövőjében! A sajátos, egyéni látásmóddal megfogalmazott írások nagyobb részben személyes hangvételűek, némelyik őszinte vallomásnak, hitvallásnak is tekinthető. Az értékeket bemutató, a megújulás lehetőségeivel foglalkozó tartalmas, egyben lélekhez érő sorok a közösen végzett munka felemelő érzését mutatják, s egyben további együttműködésre, közös gondolkodásra hívják mindazokat, akiknek fontos a felsőoktatás minőségi jegyeit erősítő, nagy múltú és tekintélyű, minden körülmények között értéket felmutató tudományos és művészeti diákköri tevékenység.

A könyv az OTDT elnöke, Szendrő Péter professzor iránti tiszteletet is kifejezi, akinek élete, hittel, alázattal végzett munkássága elválaszthatatlan a TDK mindenkori törekvéseitől. Szendrő Péter évtizedeken át rendkívül sokat tett és tesz ma is azért, hogy a TDK-tevékenység, az abban részt vevők széles köre minden időben megkapja azt a rangot és elismerést, amelyet méltán megérdemel.

 

A kötet szerzői:

Atlasz Tamás, Bakacsi Gyula, Balogh Judit, Bódis József, Borsodi Csaba, Cziráki Szabina Katalin, Cseh Dávid, Csirik János, Droppa Judit, Gáspár Mihály, Gherdán Katalin, Gyuricza Csaba, Hercz-Dorman Aliz, Horváth Ákos, Hrubos Ildikó, Jedlovszky-Hajdú Angéla, Józsa János, Kaposi József, Kis Norbert, Kiss Ádám, Klinghammer István, Konczosné Szombathelyi Márta, Koós Sándor, Koósné Török Erzsébet, Lovász László, Máthé Gábor, Mátyus László, Merkely Béla, Mezey Barna, Müller Viktor, Németh András, Nguyen Duc Quang, Orosz Éva, Padányi József, Padisák Judit, Palotás Árpád Bence, Pataricza András, Pénzes Béla, Pléh Csaba, Rakonczay Zoltán, Ritoók Zsigmond, Sótonyi Péter, Szabó Barbara, Szabó Beáta, Szabó István, † Szabó Mária, Szécsi Gábor, Személyi László, Szendrő Péter, Takács István, Takácsné György Katalin, Taxner György, Taxner-Tóth Ernő, Taxner Tünde, Tihanyi József, Tonk Márton, Vámossy Zoltán, Verók Attila, Weiszburg Tamás.

 

Koósné Török Erzsébet (szerk.): A TDK vonzásában : 7 évtized, 35 OTDK. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2021. 275, [1] p : ill.

ISBN: 978-963-454-666-5 (fűzött)

 

A kötet megrendelhető: https://akademiai.hu/1943/tudomany/tortenettudomanyok/a_tdk_vonzasaban

A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en.

 

A tudományos diákköri mozgalom a hazai felsőoktatási tehetséggondozás nagy hagyományokkal rendelkező, különleges intézménye. A kötet az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák elmúlt tíz évének feldolgozásával keresi és sugallja a választ arra a kérdésre, hogyan tud a tudósképzésnek ez a sajátosan magyar formája a kulturális, társadalmi, politikai változások sodrásában is fejlődni, erősödni. Ennek során egy olyan mozgalom képét kívánja megjeleníteni, amely az új évezredben is megtalálja helyét a felsőoktatási tehetséggondozás hazai és nemzetközi rendszerében.

A kulturális és oktatáspolitikai háttérre is kiterjedő elemzéseivel arra próbál rávilágítani, hogy a hazai felsőoktatási tehetséggondozás motorjaiként működő tudományos diákkörök és azok fórumai, a tudományos diákköri konferenciák miként válhatnak az új évezredet jellemző kulturális értékváltások/értékváltozások közepette is a tudományos megújulás valódi műhelyeivé.

 

Szécsi Gábor: A megújulás műhelyei : A magyar tudományos diákköri konferenciák története (2011–2020). Budapest : Akadémiai Kiadó, 2021. 159, [1] p

ISBN 978-963-454-668-9 (fűzött)

 

A kötet megrendelhető:

https://akademiai.hu/1944/tudomany/tortenettudomanyok/a_megujulas_muhelyei

A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en.