A Vezetői Értekezlet állásfoglalása


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete a múlt héten tartott ülésén a csatolt állásfoglalást fogadta el, amellyel megerősíti Prof. Dr. Szendrő Péter elnök úr korábbi tájékoztatóját a tavaszi TDK-konferenciák online megrendezésének és/vagy őszre történő halasztásának lehetőségéről.

Az állásfoglalás emellett tartalmazza:

  • az időközben abszolutóriumot szerzett hallgatók intézményi/kari TDK-konferencián történő OTDK kvalifikációjának lehetőségét
  • az OTDT szakmai bizottságai veszélyhelyzet idején történő működésére vonatkozó ajánlást;
  • az OTDT és Elnöksége következő üléseinek időpontjait.

OTDT Vezetői Értekezletének állásfoglalása