Meghirdetésre került a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia


A 37. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

MEGHIRDETÉSE

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2025 tavaszára meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (37. OTDK).

 

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

 

Az OTDT a 37. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 37. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

 

Az OTDK célja

A 37. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

 

 A 37. OTDK rendező intézményei és helyszínei

 A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül sor:

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Csíkszereda

Rendező intézmény:              Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

                                               Csíkszeredai Kar

 2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Budapest

Rendező intézmény:              Károli Gáspár Református Egyetem

                                               Állam- és Jogtudományi Kar

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín:                                Szeged

Rendező intézmény:              Szegedi Tudományegyetem

                                               Természettudományi és Informatikai Kar  

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín:                                Pécs

Rendező intézmény:              Pécsi Tudományegyetem

                                               Természettudományi Kar

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Budapest

Rendező intézmény:              Nemzeti Közszolgálati Egyetem

                                               Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Szeged

Rendező intézmény:              Szegedi Tudományegyetem

                                               Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7. INFORMATIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Budapest

Rendező intézmény:              Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                                               Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Debrecen

Rendező intézmény:              Debreceni Egyetem

                                               Természettudományi és Technológiai Kar

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Miskolc

Rendező intézmény:              Miskolci Egyetem

                                               Gazdaságtudományi Kar

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Debrecen

Rendező intézmény:              Debreceni Egyetem

                                               Műszaki Kar 

11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Eger

Rendező intézmény:              Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Pécs

Rendező intézmény:              Pécsi Tudományegyetem

                                               Általános Orvostudományi Kar                

13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS

 KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Szombathely

Rendező intézmény:              Eötvös Loránd Tudományegyetem

                                               Pedagógiai és Pszichológiai Kar

14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ 

Helyszín:                                Nagykőrös

Rendező intézmény:              Károli Gáspár Református Egyetem

                                               Pedagógiai Kar

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Miskolc

Rendező intézmény:              Miskolci Egyetem

                                               Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín:                                Budapest

Rendező intézmény:              Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

 

Budapest, 2023. október 5.

 

A 37. OTDK jelen meghirdetését az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2023. október 5-i ülésén elfogadta. A 37. OTDK részvételi és lebonyolítási feltételeit magába foglaló központi felhívás, valamint a szekciók felhívásai a meghirdetést követően kerülnek elfogadásra és kihirdetésre.

 

(dr. Cziráki Szabina)

(Prof. Dr. Weiszburg Tamás)

az OTDT titkára

az OTDT elnöke