OTDK archivum

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak üléseit 2009. április 6. és 25. között 9 városban rendezték meg 16 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat keretében 4603 pályamunkát mutattak be a hallgatók.

 

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA RENDEZŐI

___________________________________________________________________________________________

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő

Ügyvezető elnök: Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Bodnár Ákos egyetemi tanársegéd

Hallgatói képviselő: Jung Ivett doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens (BCE KRTK)

 

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Király Miklós tszv. egyetemi tanár, dékán

Társelnök: Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus

Ügyvezető titkár: Dr. Erdős István egyetemi tanársegéd

Hallgatói képviselő: Podoletz Léna egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár, dékán (KRE ÁJK)

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

2009. április 8-10.

Rendező intézmény: Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Veszprém

Ügyvezető elnök: Dr. Padisák Judit egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Liker András egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Kovács Kata doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

2009. április 7-9.

Rendező intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Szombathely

Ügyvezető elnök: Dr. Veress Márton tszv. egyetemi tanár, dékán

Ügyvezető titkár: Dr. Puskás János főiskolai tanár

Hallgatói képviselő: Kéri Péter főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Weiszburg Tamás egyetemi docens (ELTE TTK)

 

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 15–16.

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Ványa László okleveles mérnök alezredes, tszv. egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Dr. Vass Sándor nyugállományú alezredes, egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Tóth Kata egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Harai Dénes ezredes, főigazgató (ZMNE KHK)

 

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 16–18.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Dr. Anderle Ádám egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Vajda Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes

Hallgatói képviselő: Polgár Zsuzsanna egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Borsodi Csaba tszv. egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes (ELTE BTK)

 

7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 8–10.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, dékán

Ügyvezető titkár: Dr. Végh János egyetemi tanár

Hallgatói képviselő: Nagy Brigitta egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár (BME VIK)

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs

Hallgatói képviselő: Kalmár József egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kiss Tamás tszv. egyetemi tanár (SZTE TTIK)

 

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Láng Eszter tszv. egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Dr. Tikász Ildikó Edit egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Szilágyi Ágnes egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens (BCE GTK)

 

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 14–16.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem, Miskolc

Ügyvezető elnök: Dr. Roósz András egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Barkóczy Péter egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Szűcs Renáta egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár, dékán (BME KSK)

 

11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 23–25.

Rendező intézmény: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Ügyvezető elnök: Nagy Gábor DLA egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Eszik Alajos DLA egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Aranyi Flóra egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár (MOME)

 

12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. ifj. Kellermayer Miklós egyetemi docens

Társelnök: Hock Márta főiskolai adjunktus (PTE ETK)

Ügyvezető titkár: Dr. Balogh András doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Balogh Péter egyetemi docens (PTE ÁOK)

 

13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 6–8.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Koltai Dénes tszv. egyetemi tanár, dékán

Ügyvezető titkár: Dr. Kocsis Mihály egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Mazzag Éva doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár, intézetigazgató (NYME MNSK)

 

14. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

2009. április 8-10.

Rendező intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Szombathely

Ügyvezető elnök: Dr. Balogh Imre főiskolai tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Holecz Anita főiskolai adjunktus (NYME MNSK)

Hallgatói képviselő: Szalay Veronika főiskolai hallgató (NYME MNSK)

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens (PE BTK)

 

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 16–18.

Rendező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. S. Nagy Katalin tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Szabó Levente egyetemi tanársegéd

Hallgatói képviselő: Bokor Katalin egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Feleky Gábor tszv. egyetemi docens, intézetvezető (SZTE BTK)

 

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2009. április 16–18.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

Ügyvezető elnök: Bucsy Gellértné dr. főiskolai tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Gödéné dr. Török Ildikó főiskolai docens

Hallgatói képviselő: Kozák Csaba egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Tihanyi József tszv. egyetemi tanár, dékán (SE TSK)