OTDK archivum

A XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak üléseit 2009. április 4. és 27. között 9 városban rendezték meg 15 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat keretében 2687 pályamunkát mutattak be a hallgatók.

 

A XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA RENDEZŐI

___________________________________________________________________________________________


1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 17-20.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron

Ügyvezető elnök: Dr. Bartha Dénes tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Vig Péter egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Mokos Béla egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens (SZIE KTK)


2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 25-27.

Rendező intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Tattay Levente egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Landi Balázs egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Nagy Árpád tszv. főiskolai tanár, általános főigazgató-helyettes (BKÁE ÁFK)


3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

2001. április 8-11.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Gyurján István egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Juhász Gábor egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)


4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

2001. április 17-19.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Janszky József tudományos tanácsadó, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Hebling János tszv. egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Pozsega Kinga egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Weiszburg Tamás tudományos főmunkatárs (ELTE TTK)


5. HADTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 10-11.

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Makkay Imre mérnök ezredes, tvsz. egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Ványa László mérnök alezredes, egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Lénárt Sándor mérnök őrnagy, doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Koczka József nyá. ezredes, tszv. egyetemi tanár (ZMNE HTK)


6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 9-11.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Dr. Karikó Sándor főiskolai tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Gyémánt Csilla főiskolai docens

Hallgatói képviselő: Döbör András főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Anderle Ádám tszv. egyetemi tanár (SZTE BTK)


7. INFORMATIKA SZEKCIÓ

2001. április 9-11.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Ügyvezető elnök: Dr. Holovács József tszv. főiskolai docens

Ügyvezető titkár: Kovács Emőd főiskolai adjunktus

Hallgatói képviselők: Szajlai Rudolf és Király Roland főiskolai hallgatók

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Selényi Endre egyetemi tanár (BME VIK)


8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

2001. április 10-12.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő

Ügyvezető elnök: Dr. Heltai György tszv. egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Mészárosné dr. Bálint Ágnes tszv. egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Fehér Balázs egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Horváth Attila tszv. egyetemi tanár (VE MK)


9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 11-13.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Dr. Dinya László tszv. egyetemi tanár

Hallgatói képviselő: Kürtösi Zsófia egyetemi tanársegéd

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gálik Mihály tszv. egyetemi tanár (BKÁE GTK)


10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 5-7.

Rendező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Stépán Gábor tszv. egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Debreczeni Gábor tudományos munkatárs

Hallgatói képviselő: Csépányi Bárdos Róbert egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár (BME KSK)


11. ORVOSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 4-7.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök és Szakmai bizottsági elnök: Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Kőszegi Tamás egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Szakmány Tamás egyetemi hallgató


12. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 10-12.

Rendező intézmény: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

Ügyvezető elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai docens, főigazgató-helyettes

Ügyvezető titkár: Gaspari Gábor Diákcentrum vezető

Hallgatói képviselő: Márkus Attila főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kékes Szabó Mihály egyetemi docens (SZTE BTK; KE CSPFK)


13. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

2001. április 12-13.

Rendező intézmény: Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém

Ügyvezető elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens

Ügyvezető titkárok: Kiss Andrea egyetemi tanársegéd

Gál Balázs egyetemi tanársegéd

Hallgatói képviselő: Kővári Katalin egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Hauser Zoltán főiskolai docens, főigazgató-helyettes (EKF)


14. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 19-21.

Rendező intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

Ügyvezető elnök: Dr. Varga Károly tszv. egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Rosta Gergely

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szilágyi Erzsébet főiskolai tanár (KJF)


15. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2001. április 19-20.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Vass Miklós egyetemi docens, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Katics László egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Prókai Judit egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Rigler Endre tszv. egyetemi tanár (SE TFK)