OTDK archivum

A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak üléseit 2003. április 2. és 26. között 10 városban rendezték meg 16 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat keretében 3089 pályamunkát mutattak be a hallgatók.

 

 

A XXVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA RENDEZŐI

___________________________________________________________________________________________

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 3-5.

Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem

Állattudományi Kar, Kaposvár

Ügyvezető elnök: Dr. Dér Ferenc tanszékvezető egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Dr. Sütő Zoltán egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Kovács Réka Katalin egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens (SZIE KTK)

 

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 17-19.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Jog- és Államtudományi Intézet, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Fodor László egyetemi docens, igazgatóhelyettes

Ügyvezető titkár: Dr. Balogh Judit egyetemi docens, TDT elnök

Hallgatói képviselő: Sipka Péter egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Nagy Árpád tszv. főiskolai tanár,

általános főigazgató-helyettes (BKÁE ÁFK)

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

2003. április 14-17.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Dr. Toldi József tanszékvezető egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Szabó Margit egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Sághi Melinda egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

2003. április 14-16.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem

Műszaki Földtudományi Kar, Miskolc

Ügyvezető elnök: Dr. Dobróka Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató

Ügyvezető titkár: Dr. Mádai Ferenc egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Baracza Mátyás Krisztián doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Weiszburg Tamás tudományos főmunkatárs (ELTE TTK)

 

5. HADTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 28-30.

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Hadtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Szendy István ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Felházi Sándor mk. alezredes, egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Kovács Zoltán százados, doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Koczka József nyá. ezredes, egyetemi tanár (ZMNE)

 

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 22-23.

Rendező intézmény: Veszprémi Egyetem

Tanárképző Kar, Veszprém

Ügyvezető elnök: Dr. Lengyel Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Szentgyörgyi Szilárd egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Unger Tamás egyetemi hallgató, kari HÖK-elnök

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kabdebó Lóránt egyetemi tanár (ME BTK)

 

7. INFORMATIKA SZEKCIÓ

2003. április 16-18.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem

Műszaki Tudományi Kar

Informatikai és Villamosmérnöki Intézet, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Raffai Mária főiskolai tanár

Hallgatói képviselő: Vörös Gábor egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Selényi Endre egyetemi tanár (BME VIK)

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

2003. április 14-16.

Redező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Medzihradszky Kálmán akadémikus, professor emeritus,

kari TDT elnök

Ügyvezető titkár: Dr. Barkács Katalin egyetemi adjunktus, tanszékcsoporti TDK elnök

Hallgatói képviselő: Kende Anikó egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Heltai György tszv. egyetemi tanár (SZIE MKK)

 

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 24-25.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem

Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös

Ügyvezető elnök: Dr. Dinya László tanszékvezető egyetemi tanár,

tudományos főigazgató-helyettes

Ügyvezető titkár: Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Lakatos Márk főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens (BKÁE)

 

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 15-17.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Műszaki Főiskolai Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Tiba Zsolt főiskolai tanár, tudományos főigazgató-helyettes

Ügyvezető titkár: Dr. Lőrincz Béla főiskolai docens, intézetigazgató

Hallgatói képviselő: Bodnár Imre főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár (BME KSK)

 

11. ORVOSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 2-5.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Általános Orvostudományi Kar, Debrecen

Szakmai bizottsági elnök

és ügyvezető elnök: Dr. Sziklai István egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Bíró Tamás egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Buda Bernadett egyetemi hallgató

 

12. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 23-25.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Ügyvezető elnök: Dr. Szabó Antal főiskolai tanár, főigazgató-helyettes

Ügyvezető titkár: Pauwlik Zsuzsa főiskolai tanársegéd

Hallgatói képviselő: Hanusi Borbála főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kékes Szabó Mihály egyetemi docens (SZTE BTK)

 

13. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

2003. április 3-5.

Rendező intézmény: Kecskeméti Főiskola

Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Ügyvezető elnök: Dr. Hegedűs Gábor tszv. főiskolai tanár, kari főigazgató

Ügyvezető titkár: Lesku Katalin főiskolai tanársegéd

Hallgatói képviselő: Pálfi Nóra főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens (VE TK)

 

14. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 15-17.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Bölcsészettudományi Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Vajda Mihály akadémikus, tszv. egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Szekeres Melinda egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Sárkány Ildikó egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szilágyi Erzsébet főiskolai tanár (KJF)

 

15. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2003. április 10-12.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Bánhidi Miklós tszv. főiskolai tanár

Ügyvezető titkár: Konczos Csaba főiskolai adjunktus

Hallgatói képviselő: Fehér Gábor főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Rigler Endre tszv. egyetemi tanár (SE TSK)

 

I. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2003. április 23-26.

Rendező intézmény: Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest

Ügyvezető elnök: Kádasi Éva egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Gaul Emil egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Szekeres Zsuzsa egyetemi hallgató