OTDK archivum

A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak üléseit 2005. március 21. és április 29. között 8 városban rendezték meg 16 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat keretében 3143 pályamunkát mutattak be a hallgatók.

 

A XXVII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA RENDEZŐI

___________________________________________________________________________________________

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 31-április 2.

Rendező intézmény: Tessedik Sámuel Főiskola

Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas

Ügyvezető elnök: Takácsné dr. Hájos Mária tszv. főiskolai tanár

Ügyvezető titkár: Kobza Róza főelőadó

Hallgatói képviselő: György Károly főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens (BKÁE KTK)

 

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem

Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Patyi András tszv. egyetemi docens

Társelnök: Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus

Ügyvezető titkár: Dr. Sulyok Gábor egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Korát Viktória egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Nagy Árpád tszv. főiskolai tanár (BKÁE ÁFK)

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

2005. március 21-24.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Természettudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Putnoky Péter tszv. egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Salamonné dr. Albert Éva egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Nagy Réka egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Horváth Zalán akadémikus, egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Oroszlány László egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Weiszburg Tamás tudományos főmunkatárs (ELTE TTK)

 

5. HADTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. április 20-21.

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Rádli Tibor ezredes, főiskolai tanár

Ügyvezető titkár: Poroszlai Ákos okleveles mérnök alezredes, osztályvezető

Hallgatói képviselő: Durucz Gábor egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szendy István ezredes, egyetemi tanár (ZMNE HTK)

 

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Molnár Dániel Botond egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kabdebó Lóránt tszv. egyetemi tanár (ME BTK)

 

7. INFORMATIKA SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Horváth Zoltán tszv. egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Szabóné Nacsa Rozália műszaki tanár

Hallgatói képviselő: Kósi Balázs egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Selényi Endre egyetemi tanár (BME VIK)

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Redező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Kalaus György egyetemi tanár

Ügyvezető titkár: Dr. Marthi Katalin tudományos főmunkatárs

Hallgatói képviselő: Farkas Tivadar doktorandusz

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Medzihradszky Kálmán akadémikus,

professor emeritus (ELTE TTK)

 

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. április 27-29.

Rendező intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar, Sopron

Ügyvezető elnök: Dr. Gidai Erzsébet egyetemi tanár, dékán

Ügyvezető titkárok: Dr. Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Juhász Lajos tszv. egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Nagy Szabolcs egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens (BKÁE KTK)

 

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 22-24.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem

Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

Ügyvezető elnök: Dr. Pék Lajos egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Kakuk Gyula tanszéki mérnök

Hallgatói képviselő: Lefánti Rajmund egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár (BME KSK)

 

11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 30-április 2.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Aranyi Sándor tszv. főiskolai docens

Ügyvezető titkár: Dr. Maczelka Noémi tszv. főiskolai docens

Hallgatói képviselő: Molnár Ágnes főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár, rektor (MIE)

 

12. ORVOSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-24.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum

Általános Orvostudományi Kar

Gyógyszerésztudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök és ügyvezető elnök: Dr. Mihály András tszv. egyetemi tanár

Ügyvezető titkárok: Dr. Rakonczay Zoltán tudományos tanácsadó

Dr. Lázár László egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Zádor Zsolt egyetemi hallgató

 

13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Kovátsné dr. Németh Mária tszv. főiskolai tanár

Ügyvezető titkár: Kövecsesné Gősi Viktória főiskolai tanársegéd

Hallgatói képviselő: Kenessei Tamás főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kékes Szabó Mihály egyetemi docens (SZTE BTK)

 

14. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

2005. április 6-8.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron

Ügyvezető elnök: Gödéné dr. Török Ildikó tszv. főiskolai docens

Ügyvezető titkár: Molnár Katalin

Hallgatói képviselő: Kelemen Eszter

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens (VE TK)

 

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-23.

Rendező intézmény: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Társadalomtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Hrubos Ildikó egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Ügyvezető titkár: Dr. Toronyai Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Hallgatói képviselő: Csomán Gábor egyetemi hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szilágyi Erzsébet főiskolai tanár (KJF)

 

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2005. március 21-22.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Főiskola

Természettudományi Főiskolai Kar, Nyíregyháza

Ügyvezető elnök: Máté János tszv. főiskolai docens, kari főigazgató

Ügyvezető titkár: Kokovay Ágnes főiskolai docens

Hallgatói képviselő: Biri Andrea főiskolai hallgató

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Rigler Endre tszv. egyetemi tanár (SE TSK)