OTDK archivum

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak üléseit 2017. március 23. és április 27. között 9 városban rendezték meg 16 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat keretében 506 tagozatban 4111 pályamunkát mutattak be a hallgatók.

 

 

A XXXIII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA RENDEZŐI


 

Agrártudományi Szekció
2017. április 5-7.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár

Ügyvezető elnök: Dr. Kovács Attila József egyetemi docens

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár

 

Állam- és Jogtudományi Szekció
2017. március 29-31.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc

Ügyvezető elnök: Dr. Erdős Éva intézeti tszv. egyetemi docens, dékánhelyettes, kari TDT-elnök

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Szabó Imre egyetemi tanár

 

Biológia Szekció
2017. április 9-12.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Magura Tibor egyetemi tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Padisák Judit egyetemi tanár

 

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
2017. április 10-13.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár, dékán

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

 

Had- és Rendészettudományi Szekció
2017. április 25-27.

Rendező intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Boda József egyetemi docens, dékán

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, rektorhelyettes

 

Humán Tudományi Szekció
2017. április 18-21.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Fedeles Tamás egyetemi docens

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens

 

Informatika Tudományi Szekció
2017. április 20-22.

Rendező intézmény: Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Veszprém

Ügyvezető elnök: Dr. Hangos Katalin egyetemi tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár, az MTA doktora

 

Kémiai és Vegyipari Szekció
2017. március 29-31.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

Ügyvezető elnök: Dr. Viskolcz Béla főiskolai tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi tanár

 

Közgazdaságtudományi Szekció
2017. április 6-8.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Papp Ilona egyetemi docens, dékán

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár

 

Műszaki Tudományi Szekció
2017. április 6-8.

Rendező intézmény: Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

Ügyvezető elnök: Dr. Palotás Béla főiskolai tanár, tudományos és kutatási rektorhelyettes

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár

 

Művészeti és Művészettudományi Szekció
2017. április 18-20.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Bachmann Bálint egyetemi tanár, dékán

Szakmai Bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár

 

Orvos- és Egészségtudományi Szekció
2017. április 18-21.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Pécs

Ügyvezető elnök: Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Mátyus László egyetemi tanár

 

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
2017. április 18-20.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

Ügyvezető elnök: Dr. Pukánszky Béla intézetvezető egyetemi tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

 

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
2017. március 23-25.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Szabó Péter egyetemi docens, dékán

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Gloviczki Zoltán egyetemi docens

 

Társadalomtudományi Szekció
2017. április 11-13.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Budapest

Ügyvezető elnök: Dr. Orosz Éva egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Szántó Zoltán egyetemi tanár

 

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
2017. március 23-25.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Egészség- és Sporttudományi Kar, Győr

Ügyvezető elnök: Dr. Ihász Ferenc tszv. egyetemi tanár

Szakmai Bizottsági elnök: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár