Elnöki köszöntő

Köszöntöm az olvasót az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapján 2023 áprilisában, a 36. OTDK hónapjában!

 

A tudományos diákköri munka, a TDK a magyar felsőoktatás lényegi eleme, immár 70 éve.

Általa lett a törekvő diákság szerves része az egyetemi kutatásnak, általa valósul meg az igazi partnerség tanár és diák, mester és tanítvány között.  Ez a kultúra adja a generációk folytonosságát egyetemeinken, főiskoláinkon.

A tanszékeken és a bevont gazdasági partnereknél elért közös eredmények az intézményi és országos TDK konferenciákon bukkannak felszínre. Itt kaphatja meg a diákság legjava az első támogató visszajelzéseket tehetségéről, szorgalmáról, innovativitásáról. Itt folynak le az első viták. Itt edződhet – még védett körülmények között – a jövendő magyar értelmiség az életre. Itt lehet és kell szembenézni azokkal a valóság szabta keretekkel, amelyek között azután az egyéni karrierek építhetők, akár az akadémiai pályákon, akár a gazdaságban, vagy a társadalom bármely más területén.

A TDK tehát a jövő Magyarországának egyik fontos edzőterme.

Az idén éppen 50 éve megalakult Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT feladata ennek a környezetnek a gondozása, a nyugodt munkához az ösztönzők és a feltételek megteremtése.

Várom, hívom az egyetemi diákságot és az érdeklődő középiskolásokat, hogy kapcsolódjanak be a TDK mozgalomba, legyenek részesei és építői ennek a kultúrának.

És várom, kérem azt a százezernél is több volt TDK-st, akik ma a magyar értelmiség szövetének meghatározó szálai: segítsék a mai munkánkat tanácsaikkal, szakmai és anyagi támogatásukkal.

A TDK mozgalom sikere a magyar felsőoktatás sikerének egyik garanciája. Építsük együtt ezt az utat!

 

Magyarország, 2023. április

 

Prof. Dr. Weiszburg Tamás
az OTDT elnöke