Tudományos Diákkörök Határok Nélkül - HTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 25 éve tart kapcsolatot a fokozatosan újjáépült határon túli magyar felsőoktatással. E kapcsolatépítésében mérföldkőnek számít a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) program 2013-as létrehozása.

A program feladata, hogy segítse a határon túli felsőoktatásban a magyar anyanyelvű diákok tehetséggondozását, felhasználva ebben a magyarországi tudományos diákköri mozgalom hat évtizedes hagyományon alapuló kultúráját és eszközrendszerét.

Műhelymunka: A HTDK program ösztönzi új tehetséggondozó műhelyek alakítását és a meglévő műhelyek módszertani fejlesztését minden érintett területen. Célja, hogy e műhelyek, a bennük dolgozó diákok és oktatók teljes értékűen becsatlakozhassanak a magyarországi tudományos diákköri (TDK) mozgalomba. Ennek érdekében segíti az intézmények közötti közvetlen tanári és diák tapasztalatcseréket, közös szakmai programok szervezését. Különös figyelmet fordít a legnehezebb helyzetben lévő országokra, valamint a magyar nyelvű oktatás és szakmai kultúra szempontjából hátrányos helyzetű szakterületekre. A HTDK program munkája eredményeként 2016-ra minden érintett határon túli felsőoktatási intézmény delegáltjai bekerültek az OTDT 16 szakmai területét irányító szakmai bizottságokba, és megújultak a határon túli tehetséggondozó műhelyek és az OTDT közötti együttműködési megállapodások.

Szervezetépítés: A HTDK program formális és informális szakmai fórumokat szervez országonként és össz-kárpáti dimenzióban is. Ösztönzi a határon túli tudományos diákköri (vagy ezekkel egyenértékű, azonos feladatot ellátó) intézményfüggetlen tanácsok létrehozását, munkájukhoz szakmai és technikai segítséget nyújt. A HTDK program szakmai bírálók, zsűritagok, konzulensek bevonásával aktívan segíti a határon túli (egyben OTDK-delegáló) TDK konferenciák munkáját is.

OTDK részvétel: A HTDK program segíti a határon túli diákok és oktatók részvételét a kétévenként rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). Szervezésében 2013-ban (XXXI. OTDK) 335 fő, 2015-ben (XXXII. OTDK) 351 fő 2017-ben 401 fő, 2019-ben 620 fő vett részt határon túlról a konferencián, előadó diákként, zsűritagként vagy megfigyelőként. E programelemet hagyományosan a Nemzeti Tehetség Program támogatja anyagilag.