Kiváló TDK Szervező Díj

 

A KIVÁLÓ TDK SZERVEZŐ DÍJ

ALAPÍTÓ LEVELE

  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége (OTDT) a felsőoktatási intézményekben és karaikon folyó tudományos diákköri tevékenységet szervező munkatársak elismerésére KIVÁLÓ TDK SZERVEZŐ DÍJ elismerést alapít. A kitüntetést évente az OTDT Elnöksége titkos szavazással ítéli oda, annak figyelembe vételével, hogy az OTDK évében és az azt követő évben az odaítélt kitüntetések száma nem haladhatja meg a 20-at. (módosítva: 2019)

A TDK Szervezői Díjat azok az intézményi/kari TDT-elnökök,- titkárok, -felelősök és -koordinátorok nyerhetik el, akik helyi és/vagy országos szinten kimagasló színvonalú szervezői munkát végeznek, különösen

- a TDK-konferenciák szervezése, dokumentálása;

- a témavezető mesterek felkutatása, a hallgatók kutatásokba történő bekapcsolódásának segítése;

- az OTDK-k lebonyolítása területén.

 

A kitüntetés odaítélésének folyamata:


A kitüntetésre javaslatot tehetnek:

- az OTDT Vezetői Értekezletének tagjai és

- az OTDT Titkársága.

A javaslatokat az OTDT Vezetői Értekezlete megtárgyalja, és javaslatot tesz az OTDT Elnökségének a kitüntetettek személyére. Az a jelölt lehet az Elnökség részére javasoltak között, akit legalább a Vezetői Értekezlet ülésén résztvevők többsége támogat. A javasolt jelöltek közül az OTDT Elnöksége titkos szavazással választja ki a kitüntetetteket, a két év alatt elnyerhető kitüntetések számának figyelembe vételével.

A kitüntetés átadására az Elnökség döntését követő OTDT ülésen kerül sor.

A kitüntetés 925-ös finomságú ezüstből készített kitűző, amelynek átmérője 17 mm, vastagsága 1,4 mm. A kitűző az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szimbólumát, a baglyot ábrázolja, középen az Országos Tudományos Diákköri Tanács felirat szerepel, körfeliratban pedig a Kiváló Szervező felirat olvasható. A kitűző antikolt hátterű, hátsó részén tű és pillangózár található.

A kitüntetést az OTDT elnöke által aláírt oklevél igazolja, amely a kitűzővel együtt kerül átadásra.

Budapest, 2013. szeptember 13.