Mestertanár Aranyérem

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – , a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

 

A 2023. évi Mestertanár Aranyérem kitüntetések jelölőlapjai és információk a felterjesztések megküldéséről:

 

 A Mestertanár Aranyéremre a felsőoktatási intézmények és karaik tehetnek jelölést, összesen Intézményenként/karonként egy szekcióban legfeljebb két ajánlást tehetnek. A javaslat feltételei (Kiemelés a Mestertanár Aranyérem Szabályzatból):

1.) Kiterjedt és eredményes témavezetői tevékenység. A kitüntetésre olyan személy jelölhető, aki számos eredményes önképzőköri munka témavezetője volt.

2.) Diákokat érintő tudományszervezői tevékenység. A kitüntetés odaítélésénél fontos szempont a hallgatókat érintő tudományszervezői tehetséggondozó tevékenység megléte.

3.) Az I. és II. pont közül legalább az egyik esetben szükséges a legalább 10 éves eredményes munka megléte és dokumentált igazolása.

 

A felterjesztés előtt kérjük, hogy olvassák át a Mestertanár Aranyérem Szabályzatot!

 

A felterjesztések megküldésének határideje: 2023. május 10. (szerda)

 

A jelöléshez szükséges dokumentumokat - az egyéni és az összesített jelölő lapot - kérjük, hogy kizárólag elektronikusan küldjék el részünkre az alábbi formátumokban:

Az egyéni jelölő lapot Word formátumban, az összesített jelölési lapot Excel formátumban és mindkét jelölő lapot PDF formátumban is: vagy elektronikus aláírással (AVDH) ellátva vagy nyomtatás és aláírás után szkennelve kérjük elküldeni az OTDT Titkárság e-mail címére: otdk@otdt.hu.

 

A Mestertanár Aranyérem jelölő lapok innen tölthetők le:

Mestertanár Aranyérem - egyéni jelölő lap - 2023

Mestertanár Aranyérem - összesített jelölő lap - 2023

 

Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata - utolsó módosítás: 2019. szeptember 6.

Mestertanár Aranyérmesek 2023

Mestertanár Aranyérmesek 1989-2023 (szekciók szerint rendezve)

Mestertanár Aranyérmesek 1989-2023 (ABC szerint rendezve)