OTDT Kommunikációs Díj

 

OTDT Kommunikációs (Újságírói) Díj
 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a tudományos diákköri tevékenységnek, mint a felsőoktatási tehetséggondozás legszélesebb hatókörű formájának megismertetése, népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése céljából OTDT Újságírói Díjat alapít.

OTDT Újságírói Díj adományozható annak az újságírónak, szerkesztőnek, média személyiségnek, aki munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a tudományos diákköri tevékenységről, annak céljairól és eredményeiről, a tudományos diákköri eseményekről a magyar társadalom hiteles és pontos tájékoztatást kapjon, és hogy a tudományos diákköri mozgalom jelentőségének megfelelő mértékben jelenjen meg az írott és elektronikus sajtóban.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat követően alkalmanként 1 kitüntetés adható, amely az első odaítélést (2011) követően kétévenként kerül kiosztásra.

A kitüntetés odaítélésének módját az OTDT a következőképpen határozza meg:

    • A kitüntetett személyéről a szakmai bizottságok és az OTDT Vezetői Értekezlete javaslatainak figyelembevételével az OTDT Elnöksége hozza meg a végső döntést.
    • Az Elnökség döntését az OTDT elnöke a kitüntetéshez rendszeresített oklevél aláírásával hitelesíti. A kitüntetés formája: az OTDT Arany Kitűző.
    • A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián. A kitüntetést az OTDT elnöke adja át az MTA elnöke, az oktatási kormányzat, a tudományos élet képviselői, valamint az OTDT jelenlétében.

 

Az OTDT Újságírói Díjat 2021-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége az alábbiak szerint módosította:

    • a díj elnevezése Kommunikációs Díjra változik
    • az OTDK évében legfeljebb hárman nyerhetik el.

 

OTDT Újságírói Díjjal kitüntetettek névsora 2011-2023