Litera Oeconomiae

LITERA OECONOMIAE

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2017-ben indította el e kiadványsorozatot, amelyben az adott évi OTDK legkiválóbb dolgozatainak szerzőit kértük fel kutatási eredményeik közlésére. Ez a Litera Oeconomiae.

Mi volt a célunk? Megmutatni, hogy a tudományos diákkörös hallgatók mire képesek, milyen sokrétű kérdésekkel foglalkoznak. A kötetekben sokféle téma jelenik meg, nem lehet egy-két téma köré csoportosítani a tanulmányokat, mégis képet lehet alkotni, hogy milyen területeken mélyednek el a diáktudósok, milyen a módszertani ismeretük és legfőképpen, hogyan tudják eredményeiket ’átadni’ az olvasóknak. A rendező elv maga a TDK. Ennek megfeleltetve publikálási felületünk, a Litera Oeconomiae kiadványsorozatnak is az a célja, hogy a benne szereplő tanulmányokat minél szélesebb körben juttassa el az olvasókhoz, diáktudós társakhoz, konzulenseikhez, kutatókhoz és természetesen mutassa az elérendő célt és mércét állítson a mindig megújuló ifjúságnak. A megjelent lektorált tanulmányok híven tükrözik a világban zajló változásokat, aktuális kérdéseket válaszolnak meg, sokszor feszegetve a határokat. Ez így van jól, hiszen a tudományos diákköri kutatások során a hallgatók új értéket („terméket”) hoznak létre. Fontos, hogy kapjon minél nagyobb nyilvánosságot ez az értéktár. 

Bízunk abban, hogy a diáktudósok eredményeinek disszeminálásához, új kétségek, új kutatási kérdések megfogalmazásához is hozzájárulunk és kétévente új tudósokat köszönthetünk a szerzők között.

A sorozat adatai:

Gondozza: Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
Megjelenik: kétévente
Nyelv: magyar és angol
Megjelenés formája: print és online

ISSN 2630-8673 (nyomtatott)
ISSN 2786-2577  (online)

 

A sorozat eddig megjelent kötetei:

 

Litera Oeconomiae I.

Cím: Válogatás a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció helyezést elért pályamunkáiból
Megjelenés éve: 2017
Szerkesztők: Dr. Takácsné Dr. György Katalin; Dr. Kósi Kálmán; Dr. Wimmer Ágnes; Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta; Rákli-Szabados Eszter
Kiadó: Széchenyi István Egyetem; OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
ISBN: 978-615-5837-13-5 fűzött
Formátum: B5
Kattintson ide a kiadvány letöltéséhez

 

Litera Oeconomiae II.

Cím: Válogatás a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció helyezést elért pályamunkáiból: tanulmánykötet
Megjelenés éve: 2019
Szerkesztők: Dr. Jakopánecz Eszter; Dr. Kaposi Zoltán; Pelles Márton
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
ISBN: 978-963-429-475-7 fűzött
Formátum: A5
Kattintson ide a kiadvány letöltéséhez

 

Litera Oeconomiae III.

Cím: Válogatás a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból: tanulmánykötet
Megjelenés éve: 2021
Szerkesztők: Koloszár László; Takácsné György Katalin; Wimmer Ágnes
Kiadó: Soproni Egyetem Kiadó

ISBN 978-963-334-407-1 

ISBN 978-963-334-408-8 (elektronikus)

DOI: 10.35511/978-963-334-408-8  
Formátum: B5
Kattintson ide a kiadvány letöltéséhez

 

Litera Oeconomiae IV.

Cím: Válogatás a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból: tanulmánykötet
Megjelenés éve: 2023
Szerkesztők: Antalík Imre, Csiba Péter, Szabó Dávid, Takácsné György Katalin, Wimmer Ágnes
Kiadó: Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

ISBN 978-80-8122-473-7

ISBN 978-80-8122-474-4 (elektronikus)

 

DOI:https://doi.org/10.36007/4744.2023  
Formátum: B5
Kattintson ide a kiadvány letöltéséhez