Szervezet

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság feladata az állam- és jogtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. habil. Balogh Judit egyetemi docens

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. habil. Gosztonyi Gergely egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: gosztonyi@ajk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: kecskesg@sze.hu

 

Titkár:

Dr. Pogácsás Anett egyetemi adjunktus

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

 

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság PSAT képviselő:

Dr. Csöndes Mónika egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

e-mail cím: monika.csondes@uni-corvinus.hu

 

Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály

képviselő: Dr. Sápi Edit

e-mail cím: Sapiedit89@gmail.com; jogsapi@unimiskolc.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékán

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, kari TDT-elnök

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Hallgatói képviselő:

dr. Takó Dalma PhD-hallgató, kari TDT-titkár

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Tátrai Dóra egyetemi hallgató

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

E-mail: otdk2023@sze.hu 

 

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság tagjai:

 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Judit egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

TDT- titkár: Dr. Papp László egyetemi adjunktus

e-mail cím: papp.laszlo@law.unideb.hu

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár

e-mail cím: nagym@ajk.elte.hu

Alelnök: Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán egyetemi adjunktus

e-mail cím: pozsarz@ajk.elte.hu

Társelnök: Dr. Mándi Tibor egyetemi tanár

e-mail cím: mandit@jk.elte.hu

TDT-titkár: Dr. Tőkey Balázs egyetemi adjunktus

e-mail cím: tokeybalazs@ajk.elte.hu

 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens

e-mail cím: grad-gyenge.aniko@kre.hu

TDT-titkár: Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens

e-mail cím: dobrocsi.szilvia@kre.hu

Titkárhelyettes: Dr. Lehóczki Zsófia egyetemi tanársegéd

e-mail cím: lehoczki.zsofia@kre.hu

Titkárhelyettes: Dr. Konta Éva egyetemi tanársegéd

e-mail cím: konta.eva@kre.hu

 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Erdős Éva egyetemi docens

e-mail cím: jogerdos@uni-miskolc.hu

TDT-titkár: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens

e-mail cím: civdrvz@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: Nagy Alexandra

e-mail cím: szandi1605@freemail.hu

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

e-mail cím: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

TDT-titkár: Dr. Orbán Anna egyetemi adjunktus

e-mail cím: orban.anna@office.uni-nke.hu

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Mészáros Bence tanszékvezető, egyetemi docens

e-mail cím: meszaros.bence@uni-nke.hu

TDT-titkár: Dr. Szilvásy György Péter egyetemi tanársegéd

e-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár

e-mail cím: schanda.balazs@jak.ppke.hu

TDT-titkár: Dr. Pogácsás Anett tudományos segédmunkatárs

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

Hallgatói képviselő: Tamás Bianka

e-mail cím: bia.tamas95@gmail.com

 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens

e-mail cím: balogh.agnes@ajk.pte.hu

TDT-titkár: Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus

e-mail cím: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu

 

Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Németh Imre egyetemi docens

e-mail cím: nemethim@sze.hu

TDT-titkár: Dr. Pongrácz Alex egyetemi tanársegéd

e-mail cím: pongracz@sze.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár

e-mail cím: homoki@juris.u-szeged.hu

TDT-titkár: Dr. Gácsi Anett egyetemi adjunktus

e-mail cím: gacsi.anett@juris.u-szeged.hu

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

TDT-elnök: Dr. Fábián Gyula

e-mail cím: fabian_gy@yahoo.com, gyfabian@law.ubbcluj.ro

 

Sapientia EMTE

TDT-elnök: Dr. Sztranyiczki Szilárd

e-mail cím: sztranyiczkisz@yahoo.com

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat