Szervezet

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság feladata az állam- és jogtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. habil. Balogh Judit egyetemi docens

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. habil. Gosztonyi Gergely egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: gosztonyi@ajk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: kecskesg@sze.hu

 

Titkár:

Dr. Pogácsás Anett egyetemi docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

 

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság PSAT képviselő:

Dr. Csöndes Mónika egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

e-mail cím: monika.csondes@uni-corvinus.hu

 

Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály

képviselő: Dr. Sápi Edit

e-mail cím: Sapiedit89@gmail.com; jogsapi@unimiskolc.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékán

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, kari TDT-elnök

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Hallgatói képviselő:

dr. Takó Dalma PhD-hallgató, kari TDT-titkár

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: otdk2023@sze.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Tátrai Dóra egyetemi hallgató

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

E-mail: otdk2023@sze.hu 

 

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság tagjai:

 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Judit habil. egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

TDT- titkár: Dr. Molnár Judit egyetemi docens

e-mail cím: molnar.judit@law.unideb.hu

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Hoffman István egyetemi tanár

e-mail cím: hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Alelnök: Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina habil. egyetemi docens

e-mail cím: orosz.fruzsina@ajk.elte.hu

TDT-titkár: Dr. Képessy Imre egyetemi tanársegéd

e-mail cím: kepessy.imre@ajk.elte.hu

 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Boóc Ádám tszv. egyetemi tanár

e-mail cím: booc.adam@kre.hu

TDT-titkár: Dr. Schlachta Boglárka Lilla tanársegéd

e-mail cím: schlachta.boglarka@kre.hu

 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Erdős Éva egyetemi docens

e-mail cím: jogerdos@uni-miskolc.hu

TDT-titkár: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens

e-mail cím: civdrvz@uni-miskolc.hu

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

e-mail cím: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

TDT-titkár: Dr. Orbán Anna mesteroktató

e-mail cím: orban.anna@uni-nke.hu

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

TDT-felelős: Dr. Kiss Tibor egyetemi adjunktus

e-mail cím: kiss.tibor@uni-nke.hu

TDT-titkár: Horváth Hermina egyetemi tanársegéd

e-mail cím: horvath.hermina@uni-nke.hu

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Erdődy János egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes

e-mail cím: erdody.janos@jak.ppke.hu

TDT-titkár: Dr. Pogácsás Anett egyetemi docens

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

TDT-titkárhelyettes: Dr. Kurunczi Gábor egyetemi adjunktus

e-mail cím: varga.adam@jak.ppke.hu

TDT-titkárhelyettes: Dr. Varga Ádám egyetemi adjunktus

e-mail cím: kurunczi.gabor@jak.ppke.hu

 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens

e-mail cím: balogh.agnes@ajk.pte.hu

TDT-titkár: Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus

e-mail cím: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu

 

Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

e-mail cím: ganczer.monika@ga.sze.hu

TDT-titkár: dr. Takó Dalma PhD-hallgató

e-mail cím: tako.dalma@ga.sze.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár

e-mail cím: homoki@juris.u-szeged.hu

TDT-titkár: Dr. Pétervári Máté egyetemi adjunktus

e-mail cím: petervari.mate@juris.u-szeged.hu

 

HTDK

TDT-felelős: Dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus

e-mail cím: kokolyzsolt@gmail.com

 

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat