Szervezet

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság feladata az állam- és jogtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. habil. Balogh Judit egyetemi docens

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. habil. Gosztonyi Gergely habilitált egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: gosztonyi@ajk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: kecskesg@sze.hu

 

Titkár:

Dr. habil. Pogácsás Anett egyetemi docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

 

PSAT képviselő:

Dr. Auer Ádám egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

e-mail cím: auer.adam@uni-nke.hu

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság tagjai

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens  intézményi képviselő balogh.agnes@ajk.pte.hu PTE ÁJK
Dr. Boóc Ádám intézetvezető egyetemi tanár, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes  intézményi képviselő booc.adam@kre.hu  KRE ÁJK
Dr. Csöndes Mónika egyetemi adjunktus PSAT delegált helyettes monika.csondes@uni-corvinus.hu BCE  
Dr. Erdődy János egyetemi docens  intézményi képviselő erdody.janos@jak.ppke.hu PPKE JÁK
Dr. Erdős Éva tszv. egyetemi docens  intézményi képviselő eva.erdos@uni-miskolc.hu ME ÁJK
Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens  intézményi képviselő ganczer.monika@ga.sze.hu SZE ÁJK
Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi tanár  intézményi képviselő orosz.fruzsina@ajk.elte.hu ELTE ÁJK
Dr. Hoffman István egyetemi tanár  intézményi képviselő hoffman.istvan@ajk.elte.hu ELTE ÁJK
Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár  intézményi képviselő homoki@juris.u-szeged.hu SZTE ÁJK
Dr. Képessy Imre egyetemi adjunktus intézményi képviselő kepessy.imre@ajk.elte.hu ELTE ÁJK
Dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus intézményi képviselő kokolyzsolt@sapientia.ro RO EMTE KVK
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina egyetemi docens  intézményi képviselő delacasse.krisztina@ajk.pte.hu PTE ÁJK
Dr. Kurunczi Gábor egyetemi docens  intézményi képviselő Kurunczi.gabor@jak.ppke.hu PPKE JÁK
Dr. Marton Ádám adjunktus intézményi képviselő Marton.Adam@uni-nke.hu NKE  ÁNTK
Dr. Mészáros Gábor   intézményi képviselő   NKE RTK
Dr. Molnár Judit egyetemi docens  intézményi képviselő molnar.judit@law.unideb.hu DE  ÁJK
Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens  intézményi képviselő Peres.Zsuzsanna@uni-nke.hu NKE  ÁNTK
Dr. Pétervári Máté adjunktus intézményi képviselő petervari.mate@juris.u-szeged.hu SZTE ÁJK
Dr. Schlachta Boglárka egyetemi tanársegéd intézményi képviselő schlachta.boglarka@kre.hu KRE ÁJK
Dr. Szilvásy György Péter mesteroktató intézményi képviselő szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu NKE RTK
Dr. Takó Dalma tanársegéd intézményi képviselő tako.dalma@ga.sze.hu SZE ÁJK
Dr. Tóth J. Zoltán  tszv. egyetemi tanár 2025 OTDK ügyvezetés toth.zoltan@kre.hu KRE ÁJK
Dr. Varga Ádám adjunktus intézményi képviselő varga.adam@jak.ppke.hu PPKE JÁK
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens , tudományos és nemzetközi dékánhelyette intézményi képviselő zoltan.varga@uni-miskolc.hu ME ÁJK

 

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat