Szervezet

Biológia Szakmai Bizottság

A Biológia Szakmai Bizottság feladata a biológia területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Biológia Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Müller Viktor egyetemi docens, dékánhelyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: mueller.viktor@gmail.com; mueller.viktor@ttk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Gáspári Zoltán egyetemi tanár

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

E-mail cím: gaspari.zoltan@itk.ppke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Markó Bálint egyetemi tanár, rektorhelyettes

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar

E-mail cím: balintm@gmail.com

 

Elnökhelyettes:

Dr. Marschall Marianna intézetigazgató főiskolai tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: marschall.marianna@uni-eszterhazy.hu

 

Tiszteletbeli elnök:

Dr. Varga Zoltán professor emeritus

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

E-mail cím: varga.zoltan@science.unideb.hu

 

Honoris Causa elnök:

Dr. Padisák Judit akadémikus, egyetemi tanár

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

E-mail cím: padisak.judit@gmail.compadisak@mk.uni-pannon.hu

 

Honoris Causa elnök:

Dr. Hornung Erzsébet professor emeritus, az MTA doktora

Állatorvostudományi Egyetem

E-mail cím: hornung.erzsebet@univet.hu

 

Titkár:

Dr. Sarkadi Fanni PhD-hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: fanni.sarkadi@ttk.elte.hu

 

PSAT képviselő:

Dr. Bugyik Edina tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail cím: bugyik.edina@semmelweis.hu

  

A Biológia Szakmai Bizottság tagjai:

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Borsos Éva docens intézményi képviselő bborsoseva@gmail.com ÚE  
Dobróné Tóth Márta főiskolai docens intézményi képviselő toth.marta@nye.hu NYE  
Dr. Fehér Attila Sándor tszv. egyetemi tanár intézményi képviselő feher.attila@brc.hu SZTE TTIK
Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens intézményi képviselő hamari@bio.u-szeged.hu SZTE TTIK
Dr. Hoffmann Orsolya Ivett tudományos főmunkatárs intézményi képviselő  Hoffmann.Orsolya.Ivett@uni-mate.hu MATE GBI
Horváth Győző egyetemi adjunktus intézményi képviselő hgypte@gamma.ttk.pte.hu PTE TTK
Iván Kristóf egyetemi docens intézményi képviselő ivan.kristof@itk.ppke.hu PPKE ITK
Király Gergely egyetemi adjunktus intézményi képviselő kiraly.gergely@uni-sopron.hu SOE EMK
Kohut Erzsébet docens intézményi képviselő kohute@kmf.uz.ua IIRFKMF  
Körmendi Sándor egyetemi docens állandó meghívott kormendi.sandor@ke.hu KE AKK
Dr. Magura Tibor egyetemi tanár intézményi képviselő magura.tibor@science.unideb.hu DE TTK
Máthé István egyetemi docens intézményi képviselő matheistvan@uni.sapientia.ro RO EMTE CSK
Miskolczi Christina PhD hallgató PSAT delegált helyettese miskolczi.christina@koki.mta.hu SE  
Nagy Melinda professzor, rektorhelyettes intézményi képviselő nagym@ujs.sk SJE TKK
Ördögné Kolbert Zsuzsanna egyetemi docens 2025 OTDK ügyvezető társelnöke ordogne.kolbert.zsuzsanna@szte.hu SZTE TTIK
Poór Péter egyetemi docens 2025 OTDK ügyvezető társelnöke poorpeti@bio.u-szeged.hu SZTE TTIK
Dr. Stenger-Kovács Csilla egyetemi tanár intézményi képviselő stenger-kovacs.csilla@mk.uni-pannon.hu PE MK
Szabó Krisztián tudományos munkatárs intézményi képviselő Szabo.Krisztian@univet.hu ÁTE  
Szepesi Ágnes egyetemi adjunktus 2025 OTDK ügyvezető titkára szepesia@bio.u-szeged.hu SZTE TTIK

 

Állandó meghívottak:

Körmendi Sándor egyetemi docens

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus

e-mail cím: kormendi.sandor@ke.hu

 

A Biológia Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat