Szervezet

Biológia Szakmai Bizottság

A Biológia Szakmai Bizottság feladata a biológia területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Biológia Szakmai Bizottság vezetése:

 

Tiszteletbeli elnök:

Varga Zoltán professor emeritus

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

e-mail cím: varga.zoltan@science.unideb.hu

 

Elnök:

Padisák Judit akadémikus, egyetemi tanár

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

e-mail cím: padisak.judit@gmail.com; padisak@mk.uni-pannon.hu

 

Alelnök:

Hornung Erzsébet professor emeritus, az MTA doktora

Állatorvostudományi Egyetem

e-mail cím: hornung.erzsebet@univet.hu

 

Alelnök:

Müller Viktor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

e-mail cím: mueller.viktor@gmail.com; mueller.viktor@ttk.elte.hu

 

Titkár:

Stenger-Kovács Csilla egyetemi docens

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

e-mail cím: stenger-kovacs.csilla@mk.uni-pannon.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Müller Viktor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: mueller.viktor@ttk.elte.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Varga Máté egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: mvarga@ttk.elte.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Vásárhelyi Zsóka ügyvivő szakértő

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: vasarhelyi.zsoka@ttk.elte.hu

 

Ügyvezető társtitkár:

Dr. Lőrincz Péter egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: peter.lorincz@ttk.elte.hu

 

Hallgatói képviselő:

Sarkadi Fanni PhD-hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: sarkadifanni@ttk.elte.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Csíkos Sándor PhD-hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: csikossandor@student.elte.hu

 

 

A Biológia Szakmai Bizottság tagjai:

 

Vasas Gábor egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

e-mail cím: vasasg@tigris.unideb.hu; vasas.gabor@science.unideb.hu

 

Mészáros Ilona ny. egyetemi docens

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

E-mail: immeszaros@unideb.hu

 

Marschall Marianna intézetigazgató főiskolai tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar

e-mail cím: marschall.marianna@uni-eszterhazy.hu

 

Kovács Mihály egyetemi tanár; MTA doktora

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

e-mail cím: mihaly.kovacs@ttk.elte.hu

 

Dobróné Tóth Márta intézetigazgató főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézet

e-mail cím: dobronedobrone@gmail.com; toth.marta@nye.hu

 

Lakatos Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár, rektorhelyettes

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

e-mail cím: lakatos.ferenc@uni-sopron.hu

 

Scheidné Nagy Tóth Erika egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ

e-mail cím: nagy.toth.erika@sek.elte.hu

 

Iván Kristóf egyetemi docens, dékán

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

e-mail cím: ivan.kristof@itk.ppke.hu

 

Hoffmann Gyula egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

e-mail cím: hgyula@ttk.pte.hu

 

Horváth Győző tszv. egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

e-mail cím: hgyula@gamma.ttk.pte.hu

 

Bodnár Ákos egyetemi docens, osztályvezető

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus

e-mail cím: bodnar.akos@mkk.szie.hu; bodnar.akos@uni-mate.hu

 

Hamari Zsuzsanna egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

e-mail cím: hamari@bio.u-szeged.hu

 

Körmöczi László egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

e-mail cím: kormoczi@bio.u-szeged.hu

 

Határon túli delegáltak:

Czékus Géza egyetemi rendes tanár, dékánhelyettes

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

e-mail cím: geza.czekus@magister.uns.ac.rs

 

Markó Bálint egyetemi tanár, rektorhelyettes

Babes-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar

e-mail cím: marko.balint@ubbcluj.ro;balintm@gmail.com

 

Borsos Éva docens

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

e-mail cím: bborsoseva@gmail.com

 

PSAT delegáltak:

Bugyik Edina posztdoktor kutató

SE-1. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet/ Mellkassebészeti Klinika, MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

e-mail cím: bedina@korb1.sote.hu

 

Borza Péter tudományos munkatárs

MTA Ökológiai Kutatóközpont-Duna-kutató Intézet-

e-mail cím: borzap@gmail.com

 

Állandó meghívottak:

Körmendi Sándor egyetemi docens

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus

e-mail cím: kormendi.sandor@ke.hu

 

Mátyus László egyetemi tanár, dékán

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

 

A Biológia Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat