Szervezet

Humán Tudományi Szakmai Bizottság

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság feladata a bölcsészettudományok területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Borsodi Csaba nyugalmazott egyetemi docens, az ELTE volt dékánja

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: borsodi.csaba@caesar.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Fedeles Tamás egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: fedeles.tamas@pte.hu

 

Elnökhelyettes:

Hansági Ágnes egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

E-mail cím: hansagiagnes@hung.u-szeged.hu

 

Elnökhelyettes:

Pete László tszv. egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: pete.laszlo@arts.unideb.hu


Titkár:

Melkovics Tamás egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: melkovics.tamas@gmail.com

 

A 36. OTDK ügyvezetése

Ügyvezető elnök:

Dr. Furkó Péter egyetemi tanár

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Telefon: +36 (1) 872-1741

E-mail: furko.peter@kre.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Bölcskei Andrea egyetemi docens

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Telefon: +36 (1) 872-1708

E-mail: bolcskei.andrea@kre.hu

 

Hallgatói képviselő:

Pinczési Botond egyetemi hallgató

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

E-mail: 76206863612@cloud.kre.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Mészáros Viktória egyetemi hallgató

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

E-mail: 71588965496@cloud.kre.hu

 

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság tagjai:

 

Csanádi-Bognár Szilvia

E. Uhrmann Iván

Tomori Pál Főiskola

ORZSE Országos Zsidó Egyetem

szilvia.csbognar@gmail.com

uhivan61@gmail.com

Fabiny Tibor

Glavanovits Andrea

Gloviczki Zoltán

Károli Gáspár Református Egyetem

Kodolányi János Egyetem

OTDT képviselő

fabiny.tibor@kre.hu

glavandi@kodolanyi.hu

gloviczki.zoltan@avkf.hu

Horváth Nóra

Széchenyi Egyetem

horvath.nora@sze.hu

János Szabolcs

Partiumi Keresztény Egyetem

janosszabolcs@gmail.com

Kovács Gábor

Pannon Egyetem

kovacs.gabor@mftk.uni-pannon.hu

Medgyesy S. Norbert

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

medgyesysnorbert@gmail.com

Nagy Balázs

Eötvös Loránd Tudományegyetem

nagybal@elte.hu

Novák Anikó

Palatinus David

Újvidéki Egyetem

Rózsahegyi Katolikus Egyetem

uneco84@gmail.com

david.palatinus@ku.sk

Prohászka-Rád Boróka

Reichmann Angelika

Rüsz-Fogarasi Enikő

Szabó Levente

Tasi Réka

Ureczky Eszter

Zentainé Kollár Andrea

Váradi Natália

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Eszterházy Károly Egyetem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

Debreceni Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

boroprohaszka@yahoo.com

reichmanna@gmail.com

enikorf@gmail.com

tszabolevente@gmail.com

tasireka@gmail.com

ureczky.eszter@arts.unideb.hu

kollar69@yahoo.com

varadinatalia29@gmail.com

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:  

Szervezeti és Működési Szabályzat