Szervezet

Humán Tudományi Szakmai Bizottság

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság feladata a bölcsészettudományok területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Dr. Pete László tszv. egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: pete.laszlo@arts.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Fedeles Tamás tszv. egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: fedeles.tamas@pte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Lovas Borbála egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: lovas.borbala@btk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. T. Szabó Levente habilitált egyetemi docens, intézetigazgató

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: tszabolevente@gmail.com

 

Honoris Causa elnök:

Dr. Borsodi Csaba nyugalmazott habilitált egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: borsodi.csaba@caesar.elte.hu

 

Titkár:

Dr. Szendrei Ákos ügyvivő szakértő

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: szendrei.akos@arts.unideb.hu

 

PSAT képviselő:

Dr. Adorjáni Zsolt habil. egyetemi adjunktus

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

E-mail cím: adorjanizs@gmail.com

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság tagjai:

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Bárczi Zsófia docens intézményi képviselő barczizs@gmail.com; zbarcziova@ukf.sk SK KFE  
Dr. Bőhm Gábor egyetemi adjunktus intézményi képviselő bohm.gabor@pte.hu PTE BTK
Dr. Gulyás László Szabolcs főiskolai docens intézményi képviselő gulyaslsz@freemail.hu NYE  
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens intézményi képviselő kovacs.gabor@htk.uni-pannon.hu PE HTK
Dr. Maior Enikő egyetemi tanár intézményi képviselő enikomaior@partium.ro RO PKE  
Dr. Nagy Balázs tanszékvezető egyetemi docens intézményi képviselő nagy.balazs@btk.elte.hu ELTE BTK
Dr. Novák Anikó adjunktus intézményi képviselő aniko.novak@ff.uns.ac.rs; uneco84@gmail.com RS UE  
Dr. Pataki Viktor egyetemi adjunktus intézményi képviselő pataki.viktor@kre.hu KRE BTK
Dr. Prohászka-Rád Boróka docens intézményi képviselő csikszereda@uni.sapientia.ro RO EMTE CSK
Dr. Puskás Andrea Habilitált docens intézményi képviselő puskasa@ujs.sk SK SJE  
Dr. Reichmann Angelika habilitált főiskolai tanár intézményi képviselő reichmanna@gmail.com EKKE BMK
Dr. Ureczky Eszter adjunktus intézményi képviselő ureczky.eszter@arts.unideb.hu DE BTK
Dr. Váradi Natália docens intézményi képviselő varadi.natalia@kmf.org.ua UA IIRFKMF  
Zsentainé Dr. Kollár Andrea tszv. egyetemi docens intézményi képviselő kollar69@yahoo.com SZTE BTK

 

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:  

Szervezeti és Működési Szabályzat