Szervezet

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság feladata a társadalomtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság vezetése

 

Elnök:

Dr. Orosz Éva egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: orosz.eva@tatk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

E-mail: krisarato@ajk.elte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Bartus Tamás egyetemi tanár, intézetigazgató

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

E-mail: tamas.bartus@uni-corvinus.hu

 

Titkár:

Kollányi Zsófia egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: zsofia.kollanyi@tatk.elte.hu

 

 

A 35. OTDK Ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Murai András egyetemi docens, intézetvezető

Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációtudományi Intézet

E-mail: amurai@metropolitan.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Izmindi Richárd főiskolai docens, intézetvezető

Budapesti Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézett

E-mail: rizmindi@metropolitan.hu

 

Dr. habil Vass Vilmos egyetemi docens

Budapesti Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézett

E-mail: vvass@metropolitan.hu

 

Szervező titkár:

Dr. Petrik Anna főiskolai adjunktus

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: apetrik@metropolitan.hu

 

Hallgatói képviselő:

Horváth Ádám egyetemi hallgató

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: adam.h@t-online.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Toró Nikolett egyetemi hallgató

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: nikolett.toro1@gmail.com

 

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagjai:

Tagozati képviselők:      
Esztétika Fülöp József KRE BTK fujozsef@gmail.com
Filozófia Simon József SZTE BTK jsimon101@t-online.hu
  Olay Csaba ELTE BTK olaycsaba@gmail.com
Filmtudomány Murai András NYME amurai@metropolitan.hu
Kulturális és szociálantropológia A. Gergely András MTA PTI agergely@mtapti.hu
  Letenyei László BCE TK llet@uni-corvinus.hu
Kommunikáció- és Médiatudomány Kálai Sándor DE BTK kalai.sandor@arts.unideb.hu
  Szíjártó Zsolt PTE BTK szijarto.zsolt@commonline.hu
Művelődés- és kultúraelmélet Striker Sándor   sandor.striker@hotmail.com
Nemzetközi tanulmányok Csicsmann László BCE TK laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu
  Koller Boglárka NKE koller.boglarka@uni-nke.hu
Politikatudomány Arató Krisztina ELTE ÁJK krisarato@ajk.elte.hu
Szociális munka és szociálpolitika Szőllősi Gábor PTE BTK szollosi.gabor@pte.hu
  Csoba Judit DE BTK csoba.judit@arts.unideb.hu
Szociológia Szabó-Tóth Kinga Dóra ME BTK szabo.toth.kinga@gmail.com
Vallás- és hittudomány Sarnyai Csaba Máté KRE BTK sarnyai.csaba.mate@gmail.com
       
OTDT delegáltak      
OTDT elnökségi képviselő Mezey Barna ELTE ÁJK mbarna@ajk.elte.hu
OTDT titkára Cziráki Szabina   katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu
PSA delegált Személyi László   laszlo.szemelyi@gmail.com
PSA delegált, póttag Király Péter    
TDK Határok Nélkül program delegált Veres Valér BBTE veresv@socasis.ubbcluj.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Tonk Márton EMTE tonkmarci@sapientia.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Hubbes László EMTE hubbeslaszlo@uni.sapientia.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Balogh Csaba KPTI csbalogh@proteo.hu
  Székedi Levente PKE szekedi.levente@partium.ro
  Lévai Attila SJE levaia@ujs.sk
  Somogyi Alfréd SJE somogyia@ujs.sk
  Dévavári Zoltán ÚE zoltan.devavari@gmail.com

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat