Szervezet

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság feladata a társadalomtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Bartus Tamás intézetvezető egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem

E-mail cím: tamas.bartus@uni-corvinus.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Balogh László Levente tszv. egyetemi docens

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: balogh.laszlo@arts.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Koller Boglárka egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

E-mail cím: koller.boglarka@uni-nke.hu

 

Titkár:

Dr. Szabó Lilla Petronella adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

E-mail cím: lilla.szabo@uni-corvinus.hu

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagjai:

 

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Albert Fruzsina egyetemi tanár tudományterületeket reprezentáló tag albert.fruzsina@gmail.com SE  
Dr. Arapovics Mária egyetemi docens, közösségi és civil tanulmányok szakigazgatója tudományterületeket reprezentáló tag arapovics.maria@tatk.elte.hu ELTE TÁTK
Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár tudományterületeket reprezentáló tag krisarato@ajk.elte.hu ELTE ÁJK
Dr. Bognárné dr. Erdős Márta Gabriella egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag erdos.marta@pte.hu PTE BTK
Dr. Csicsmann László egyetemi tanár, kutatócsoprt-vezető tudományterületeket reprezentáló tag laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu BCE  
Dr. Csoba Judit egyetemi tanár tudományterületeket reprezentáló tag csoba.judit@arts.unideb.hu DE BTK
Dr. Fekete Sándor egyetemi docens 37. OTDK szervező titkár sandor.fekete@uni-miskolc.hu ME BTK
Dr. Fülöp József egyetemi adjunktus tudományterületeket reprezentáló tag fulop.jozsef@kre.hu KRE BTK
Dr. Geambașu Réka adjunktus tudományterületeket reprezentáló tag reka.geambasu@ubbcluj.ro RO BBTE SZSZK
Dr. Kálai Sándor egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag kalai.sandor@arts.unideb.hu DE BTK
Dr. Kotics József egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag jozsef.kotics@uni-miskolc.hu ME BTK
Dr. Lévai Attila egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag levaia@ujs.sk SK SJE RTK
Lupkovics Zsófia egyetemi hallgató 37. OTDK helyettes hallgatói képviselő lupkovicszsofi@gmail.com ME BTK
Dr. Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag sarnyai.csaba.mate@gmail.com; sarnyai.csaba@kre.hu KRE BTK
Dr. Simon József egyetemi docens tudományterületeket reprezentáló tag jsimon1974@gmail.com SZTE BTK
Dr. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens, intézetigazgató 37. OTDK ügyvezető elnök kinga.szabo.toth@gmail.com ME BTK
Dr. Szijártó Zsolt egyetemi tanár tudományterületeket reprezentáló tag szijarto.zsolt@commonline.hu PTE BTK
Takács Máté János egyetemi hallgató 37. OTDK hallgatói képviselő takacsmatejanos@gmail.com ME BTK
Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, rektor tudományterületeket reprezentáló tag tonkmarci@sapientia.ro RO EMTE KVK
Dr. Udvarvölgyi Zsolt főiskolai tanár 37. OTDK ügyvezető titkár zsolt.udvarvölgyi@uni-miskolc.hu ME BTK

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat