Szervezet

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság feladata a társadalomtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Bartus Tamás egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem

E-mail cím: tamas.bartus@uni-corvinus.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Balogh László Levente egyetemi docens

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: balogh.laszlo@arts.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Koller Boglárka tszv. egyetemi tanár, nemzetközi rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

E-mail cím: koller.boglarka@uni-nke.hu

 

Titkár:

Dr. Szabó Lilla Petronella egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

E-mail cím: lilla.szabo@uni-corvinus.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Prof. Dr. Czibere Ibolya egyetemi tanár, intézetigazgató

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet

E-mail: czibere.ibolya@arts.unideb.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Molnár Éva egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

E-mail: molnar.eva@arts.unideb.hu

 

Szervező titkár:

Loncsák Noémi egyetemi tanársegéd

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

E-mail: loncsak.noemi@arts.unideb.hu

 

Hallgatói képviselő:

Szabó Benedek egyetemi hallgató

E-mail: benedek.karcag@gmail.com

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Fejérvári Anna egyetemi hallgató

E-mail: anna.fejervari02@gmail.com

 

 

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagjai:

Tagozati képviselők:      
Esztétika Fülöp József KRE BTK fujozsef@gmail.com
Filozófia Simon József SZTE BTK jsimon1974@gmail.com
  Olay Csaba ELTE BTK olaycsaba@gmail.com
Filmtudomány      
Kulturális és szociálantropológia Kotics József   kotics.j@gmail.com
  Letenyei László BCE TK llet@uni-corvinus.hu
Kommunikáció- és Médiatudomány Kálai Sándor DE BTK kalai.sandor@arts.unideb.hu
  Szíjártó Zsolt PTE BTK szijarto.zsolt@commonline.hu
Művelődés- és kultúraelmélet Arapovics Mária ELTE TÁTK arapovics.maria@tatk.elte.hu
Nemzetközi tanulmányok Csicsmann László BCE TK laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu
  Koller Boglárka NKE koller.boglarka@uni-nke.hu
Politikatudomány Arató Krisztina ELTE ÁJK krisarato@ajk.elte.hu
  Balogh László Levente DE BTK balogh.laszlo@arts.unideb.hu
Szociális munka és szociálpolitika B. Erdős Márta PTE BTK erdos.marta@pte.hu
  Csoba Judit DE BTK csoba.judit@arts.unideb.hu
Szociológia Szabó-Tóth Kinga Dóra ME BTK szabo.toth.kinga@gmail.com
  Albert Fruzsina SE albert.fruzsina@gmail.com
Vallás- és hittudomány Sarnyai Csaba Máté KRE BTK sarnyai.csaba.mate@gmail.com
       
OTDT delegáltak      
OTDT elnökségi képviselő Mezey Barna ELTE ÁJK mbarna@ajk.elte.hu
OTDT titkára Cziráki Szabina   szabina.cziraki@nkfih.gov.hu
PSA delegált Virág Ádám   viragadam1990@gmail.com
PSA delegált, póttag Király Péter    
TDK Határok Nélkül program delegált Veres Valér BBTE veres.valer@ubbcluj.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Tonk Márton EMTE tonkmarci@sapientia.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Hubbes László EMTE hubbeslaszlo@uni.sapientia.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Balogh Csaba KPTI csbalogh@proteo.hu
  Székedi Levente PKE szekedi.levente@partium.ro
  Lévai Attila SJE levaia@ujs.sk
  Somogyi Alfréd SJE somogyia@ujs.sk
  Dévavári Zoltán ÚE zoltan.devavari@gmail.com

 

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat