Szervezet

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság

A Testnevelés- és Sporttudományi​ Szakmai Bizottság feladata a testnevelés- és sporttudományi​ területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Tihanyi József egyetemi tanár

Testnevelési Egyetem

E-mail: tihanyi@tf.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Bognár József egyetemi tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

E-mail: bognar.jozsef@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Székely Mózes tudományos főmunkatárs

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu

 

Titkár:

Dr. Vajda Ildikó intézetigazgató főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet

E-mail: vajda.ildiko@nye.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Váczi Márk egyetemi docens, intézetigazgató

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: vaczi@gamma.ttk.pte.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens, intézetigazgató helyettes, intézeti TDK-felelős

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: gyongy@gamma.ttk.pte.hu

 

Szervező Bizottság elnök:

Dr. Marton Gergely egyetemi adjunktus

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: martongergely@gamma.ttk.pte.hu

 

Hallgatói képviselő:

Kató Hargita egyetemi hallgató

E-mail: haargi@gamma.ttk.pte.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Fésüs Ádám egyetemi hallgató

E-mail: fesusadi@gamma.ttk.pte.hu

 

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságban képviselt felsőoktatási intézmények, intézetek:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Testnevelési Központ (Kincses Gábor – igazgató: gkincses@eik.bme.hu)

Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet (Dr. Balogh László – igazgató: balogh.laszlo@sport.unideb.hu)

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment Tanszék (Dr. Bácsné Dr. Bába Éva – tanszékvezető: bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Testnevelési Tanszék, Debrecen (Dr. Pinczés Tamás – tanszékvezető: pinczes.tamas@drhe.hu)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Budapest (Dr. Köteles Ferenc – intézetigazgató: koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Testnevelési Tanszék, Budapest (Tihanyiné Dr. Hős Ágnes – tanszékvezető: tihanyi.agi@tok.elte.hu)

Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet Művészeti, Technikai, Testi Nevelési Szakcsoport, Baja (Dr. Kosóczki Tamásfőiskolai docens: kosoczki.tamas@ejf.hu)

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberényi Kampusz, Természettudományi és Testnevelési Tanszék, Jászberény (Dr. Lóczi Márta – tanszékvezető: loczi.marta@abpk.szie.hu)

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet, Eger (Dr. Bíró Melinda – főiskolai docens: biromelinda@ektf.hu)

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék, Szarvas (Dr. Fest Sarolta – tanszékvezető: fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu)

Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár (Dr. Podráczky Judit – dékán: podraczky.judit@ke.hu)

Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Testnevelési Tanszék, Sárospatak (Ifj. Sipos György – tanszékvezető: testsz@comenius.ctif.hu)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Testnevelési és Küzdősportok Tanszék (Dr. Freyer Tamás tanszékvezető: freyer.tamas@uni-nke.hu)

Nyíregyházi Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza (Pásztorné Dr. Batta Klára – intézetigazgató: batta.klara@nye.hu)

Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Művészeti és Sporttudományi Intézet, Sopron (Dr. Simon István Ágoston – intézetigazgató: simon.istvan@bpk.nyme.hu)

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely (Dr. Polgár Tibor – SE elnök: polgar.tibor@nyme.hu)

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sport Központ, Kecskemét (Csocsó Tibor – főiskolai docens: csocso.tibor@tfk.kefo.hu)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom (Dr. Gloviczki Zoltán – intézetvezető: tanarkepzo@btk.ppke.hu)

Pécsi Tudományegyetem - Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szekszárd (Dr. Kurucz Rózsa – intézetigazgató: kurucz@igyk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs (Prof. dr. habil. Wilhelm Márta – intézetvezető: mwilhelm@gamma.ttk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs (Dr. Ács Pongrác – intézetigazgató: pongrac.acs@etk.pte.hu)

Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, Győr

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged (dr. Győri Ferenc – intézetvezető: gyori@jgypk.u-szeged.hu)

Testnevelési Egyetem, Budapest (Prof. Dr. Mocsai Lajos – rektor: mocsai@tf.hu)

 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat