Szervezet

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság

A Testnevelés- és Sporttudományi​ Szakmai Bizottság feladata a testnevelés- és sporttudományi​ területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Tihanyi József rector emeritus

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

E-mail: tihanyi@tf.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Atlasz Tamás tszv. egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Bognár József intézetigazgató egyetemi tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

E-mail: bognar.jozsef@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Székely Mózes tudományos főmunkatárs

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu

 

Titkár:

Dr. Vajda Ildikó intézetigazgató főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet

E-mail: vajda.ildiko@nye.hu

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság tagjai:

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Ács Pongrác egyetemi tanár intézményi képviselő pongrac.acs@etk.pte.hu PTE ETK
Bácsné Dr. Bába Éva egyetemi tanár intézményi képviselő bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu DE GTK
Bartha Zsolt igazgatóhelyettes intézményi képviselő bartha.zsolt@gtk.bme.hu BME GTK
Dr. Figler Mária  egyetemi tanár intézményi képviselő maria.figler@aok.pte.hu PTE ETK
Dr. Hock Márta egyetemi docens intézményi képviselő hock.marta@et.pte.hu PTE ETK
Dr. Kneffel Zsuzsanna egyetemi docens intézményi képviselő kneffel.zsuzsanna@tf.hu TE  
Kovácsné Dr. Tóth Ágnes egyetemi docens intézményi képviselő tagnes@ga.sze.hu SZE ESK
Dr. Perényi Szilvia egyetemi docens ügyvezető társelnök, 37. OTDK perenyi.szilvia@tf.hu TE  
Dr. Pinczés Tamás tanszékvezető, főiskolai docens intézményi képviselő pinczes.tamas@drhe.hu DRHE  
Dr. Radák Zsolt igazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora intézményi képviselő radak.zsolt@tf.hu TE  
Dr. Suskovics Csilla egyetemi docens intézményi képviselő suskovics.csilla@ppk.elte.hu ELTE PPK

 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat