Szervezet

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság

A Testnevelés- és Sporttudományi​ Szakmai Bizottság feladata a testnevelés- és sporttudományi​ területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Tihanyi József rector emeritus

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

E-mail: tihanyi@tf.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Bognár József egyetemi tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

E-mail: bognar.jozsef@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Székely Mózes tudományos főmunkatárs

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu

 

Titkár:

Dr. Vajda Ildikó intézetigazgató főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet

E-mail: vajda.ildiko@nye.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Váczi Márk egyetemi docens, intézetigazgató

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: vaczi@gamma.ttk.pte.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens, intézetigazgató helyettes, intézeti TDK-felelős

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: gyongy@gamma.ttk.pte.hu

 

Szervező Bizottság elnök:

Dr. Marton Gergely egyetemi adjunktus

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

E-mail: martongergely@gamma.ttk.pte.hu

 

Hallgatói képviselő:

Kató Hargita egyetemi hallgató

E-mail: haargi@gamma.ttk.pte.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Fésüs Ádám egyetemi hallgató

E-mail: fesusadi@gamma.ttk.pte.hu

 

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságban képviselt felsőoktatási intézmények, intézetek:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Testnevelési Központ (Kincses Gábor: kincses.gabor@gtk.bme.hu)

Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet (Prof. Dr. Balogh László: balogh.laszlo@sport.unideb.hu)

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment Tanszék (Prof. Dr. Bácsné Dr. Bába Éva: bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Testnevelési Tanszék (Dr. Pinczés Tamás: pinczes.tamas@drhe.hu)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Testnevelési Tanszék (Dr. Baráth Béla Levente: barathb@drhe.hu)

Eötvös Lorand Tudományegyetem (Dr. SZékely Mózes: mozes@elte.hu)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest (Prof. Dr. Köteles Ferenc: koteles.ferenc@ppk.elte.hu)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest (Dr. habil. Boros Szilvia: boros.szilvia@ppk.elte.hu)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest (Dr. Bősze Júlia: bosze.julia@ppk.elte.hu)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest (Dr. Kovács Katalin: kovacs.katalin@ppk.elte.hu)

ELTE PPK Sporttudományi Intézet, Szombathely (Heszteráné dr. habil. Ekler Judit: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu)

ELTE PPK Sporttudományi Intézet, SZombathely (Dr. Suskovics Csilla: suskovics.csilla@ppk.elte.hu)

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Testnevelési Tanszék (Oláh Zsolt: olah.zsolt@elte.tok.hu)

Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet Művészeti, Technikai, Testi Nevelési Szakcsoport, Baja (Dr. Bohner-Beke Alíz: bohner-beke.aliz@ejf.hu)

Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet Művészeti, Technikai, Testi Nevelési Szakcsoport, Baja (Bakonyiné dr. Kovács Bea: bakonyine kovacs.bea@ejf.hu)

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberényi Campus, Természettudományi és Testnevelési Tanszék, Jászberény (Dr. Varró Bernadett: varro.bernadett@uni-eszterhazy.hu)

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet, Eger (Dr. Révész László: revesz_laszlo@uni_eszterhazy.hu)

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék, Szarvas (Dr. Katona Krisztina: dekan.pk@gfe.hu)

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék, Szarvas (Dr. Fest Sarolta: fest.sarolta@gfe.hu)

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék, Szarvas (Dr. Halasi Szabolcs: halasi.szabolcs@gfe.hu)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Neveléstudományi Intézet (Dr. Podráczky Judit: nevelestudomany@uni-mate.hu)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Neveléstudományi Intézet (Prof. Dr. Józsa Krisztián: nevelestudomany@uni-mate.hu)

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Dr. Váczi Péter: peter.tamas.vaczi@uni-miskolc.hu)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Testnevelési és Küzdősportok Tanszék (Dr. Freyer Tamás: freyer.tamas@uni-nke.hu)

Nyíregyházi Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza (Dr. Vajda Ildikó: vajda.ildiko@nye.hu)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom (Dr. Szőke-Milinte Enikő: szoke_milinte.eniko@btk.ppke.hu)

Pécsi Tudományegyetem - Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szekszárd (Dr. Kurucz Rózsa: kurucz@igyk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem - Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szekszárd (Dr. habil. Boronkai Dóra: boronkai.dora@pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs (Dr. habil. Váczi Márk: vaczi@gamma.ttk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs (Dr. habil. Atlasz Tamás: attam@gamma.ttk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs (Dr. Prisztóka Gyöngyvér: gyongy@gamma.ttk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs (Prof. Dr. Ács Pongrác: pongrac.acs@etk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs (Dr. Hock Márta: hock.marta@etk.pte.hu)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs (Dr. Figler Mária: maria.figler@aok.pte.hu)

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Művészeti és Sporttudományi Intézet (Dr. habil. Simon István Ágoston: simon.istvan@uni-sopron.hu)

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Művészeti és Sporttudományi Intézet (Dr. Gáspárdy Tibor: gaspardy.tibor@uni-sopron.hu)

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged (Dr. Petrovszki Zita: petrovszki@jgypk.szte.hu)

Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék, Győr (Prof. Dr. Szakály Zsolt: szakaly.zsolt@ga.sze.hu

Magyar Testnevelési és Sporrtudományi Egyetem, Budapest (Prof. Dr. Sterbenz Tamás: sterbenz.tamas@tf.hu)

Magyar Testnevelési és Sporrtudományi Egyetem, Budapest (Dr. Kneffel Zsuzsanna: kneffel.zsuzsanna@tf.hu)

Magyar Testnevelési és Sporrtudományi Egyetem, Budapest (Prof. Dr. Lacza Zsombor: lacza.zsombor@tf.hu)

Tokaj-Hegyalja Egyetem (Livják Emília: livjak.emilia@unithe.hu)

Tokaj-Hegyalja Egyetem (Dr. habil. Ugrai János: ugrai.janos@unithe.hu)

 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.

 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat