Vezetői értekezlet

Az OTDT Vezetői Értekezlete

"(4) Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet is segíti. Ennek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki. A Vezetői Értekezlet az OTDT és az OTDT Elnökségének ülései között, amennyiben az indokolt, a TDK-val kapcsolatos, nagy létszámú csoportokat érintő vitás kérdésekben állásfoglalásokat ad ki. A Vezetői Értekezlet állásfoglalásai ajánlások, azokat az OTDT elnöke és titkára írja alá." - kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.

 

 

 

Az OTDT Vezetői Értekezletének meghívottjai az OTDT Etikai Bizottságának tagjai:

 

Dr. Pataricza András egyetemi tanár, az OTDT Etikai Bizottságának elnöke

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

e-mail cím: pataricza.andras@vik.bme.hu

 

Dr. Balogh Judit egyetemi docens, az Etikai Bizottság tagja

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

 

 

Az OTDT Etikai Kódexe