Vezetői értekezlet

Az OTDT Vezetői Értekezlete

"(4) Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet is segíti. Ennek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki. A Vezetői Értekezlet az OTDT és az OTDT Elnökségének ülései között, amennyiben az indokolt, a TDK-val kapcsolatos, nagy létszámú csoportokat érintő vitás kérdésekben állásfoglalásokat ad ki. A Vezetői Értekezlet állásfoglalásai ajánlások, azokat az OTDT elnöke és titkára írja alá." - kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.

 

 

 

 

 

 

Dr. Gloviczki Zoltán

főiskolai tanár, az OTDT alelnöke

 

Dr. Réger Mihály

egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

 

Dr. Mátyus László

egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

 

 

Az OTDT Vezetői Értekezletének meghívottjai az OTDT Etikai Bizottságának tagjai:

 

Dr. Pataricza András egyetemi tanár, az Etikai Bizottság elnöke

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

e-mail cím: pataricza.andras@vik.bme.hu

 

Dr. Balogh Judit egyetemi docens, az Etikai Bizottság tagja

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

 

 

Az OTDT Etikai Kódexe